KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie,

Z żalem i nadzieją Życia Wiecznego informuję, że 21 lutego 2021 roku Pan życia i śmierci powołał do siebie śp. ks. kan. dra Edwarda Anuszkiewicza (l. 65), wieloletniego Archiwariusza i Dyrektora Bibliotek Seminaryjnych w Łomży i Ełku, ostatnie lata zamieszkałego w Domu Księży Emerytów w Augustowie.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

23 lutego (wtorek):

godz. 19.00 – Msza św. żałobna dla Kapłanów w Bazylice NSJ w Augustowie

Po Mszy św. przewiezienie trumny do parafii Krasnybór k. Lipska

24 lutego (środa):

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele pw. Zwiastowania NMP w Krasnymborze, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Proszę o modlitwę za śp. ks. Edwarda Anuszkiewicza, za pogrążoną w żalu Rodzinę Zmarłego, a wszystkich dysponujących możliwościami zachęcam do udziału w udziału w pogrzebie. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii Ełckiej

Wielkopostny dzień skupienia dla kapłanów

„Radość z głoszenia Słowa Bożego”

6 marca 2021

 

Wydział Duchowieństwa Diecezji łomżyńskiej zaprasza na Wielkopostny dzień skupienia dla kapłanów, który odbędzie się 6 marca 2021 w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

Program spotkania:

10.00- Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej

10.30- Wprowadzenie w dzień skupienia w budynku Centrum Ewangelizacji

10.40- Konferencja I

11.30- Przerwa

12.00- Konferencja II

13.00- Obiad

13.30- Nabożeństwo I sobotnie, rozważanie, modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem

14.30- Zakończenie

Prowadzący: Ks. Tomasz Wieczorek (rok święceń - 2006) kapłan diecezji elbląskiej, doktorant Homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista, badacz życia i nauczania Sługi Bożego abp Fultona Sheen'a

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa:

- przez formularz https://centrumewangelizacji.pl/wielkopostny-dzien-skupienia-dla-kaplanow-radosc-z-gloszenia-slowa-bozego/

- przez sms na numer: 509114457- ks. Andrzej Surdykowski lub 513185022 – ks. Marek Żmijewski.

Ks. Jarosław Kotowski

Wikariusz Biskupi

ds. Stałej Formacji Kapłanów

Łomża, dnia 22 lutego 2021 r.

N. 153/2021

Komunikat

dotyczący Wielkopostnego Dnia Skupienia

organistów, muzyków kościelnych Diecezji Łomżyńskiej 2021


   W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego tegoroczny wielkopostny dzień skupienia organistów, muzyków kościelnych zostanie przeprowadzony w trybie online.

Zapraszamy na transmisję uroczystości z Katedry Łomżyńskiej w sobotę 27 lutego 2021 roku. ( link: http://dimk.diecezja.lomza.pl/ ).


Program:

10.00 Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego
- Katedra Łomżyńska

11.00 Słowo powitania – ks. Kazimierz Ostrowski - Dyrektor DIMK w Łomży

11.10 Wykład: Muzyka w Biblii, jako wyraz uwielbienia Boga – ks. dr Zbigniew Skuza, biblista, wykładowca WSD w Łomży

12.00 Komunikaty Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Łomży

  W duchu odpowiedzialności za formację duchowo-muzyczną muzyków kościelnych Diecezji Łomżyńskiej uprzejmie prosimy wszystkich organistów o uczestnictwo
w dniu skupienia poprzez transmisję online.

  Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o umożliwienie organistom uczestniczenia w Wielkopostnym Dniu Skupienia.


W oczekiwaniu na spotkanie.ks. Kazimierz Ostrowski

Dyrektor DIMK 


+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 19 lutego 2021 r.

N. 149/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. ANTONIEGO RUKATA

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Antoni Rukat, ojciec ks. kan. mgra lic. Leszka Rukata proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Antoniego Rukata zostanie odprawiona dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w kościele parafialnym
pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Małkini. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Antoniego Rukata zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Małkini.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Leszkowi Rukatowi oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Antoniego Rukata.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 18 lutego 2021 r.