Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej powstała 23.11.2004 z inicjatywy przedstawicieli poszczególnych wspólnot jako owoc wzajemnej więzi i współpracy ruchów katolickich w Kościele Łomżyńskim podczas dwóch Kongresów wcześniej wspólnie zorganizowanych. Powstała tuż po zakończeniu II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich DŁ z hasłem przewodnim: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.” (9-10.10.2004). Ks. biskup Stanisław Stefanek z radością odniósł się do tej inicjatywy i zaakceptował Statut Rady, a także wyznaczył na swojego przedstawiciela ks. Wojciecha Nowackiego.
Wyciąg ze Statutu Rady:
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej jest miejscem współpracy Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, które świadczą o Chrystusie we współczesnym świecie i Kościele.
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej jest reprezentacją Ruchów i Stowarzyszeń działających na terenie Diecezji Łomżyńskiej.
Głównym celem Rady jest popieranie misji Ruchów i Stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie. Wśród szczegółowych celów Rady rozpoznajemy:
a) dawanie świadectwa ewangelicznej jedności,
b) wzajemne wspieranie się Ruchów i Stowarzyszeń w drodze do świętości, w życiu swym charyzmatem oraz w pracy apostolskiej,
c) podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, takich jak: spotkania ewangelizacyjne, seminaria, rekolekcje, konferencje, itp.,
d) udzielanie informacji na temat życia i działalności Ruchów i Stowarzyszeń,
e) wspieranie pracy zespołów składających się z przedstawicieli różnych Ruchów i Stowarzyszeń, podejmujących wspólny program apostolski,
f) inne.
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej podlega Biskupowi Łomżyńskiemu, który mianuje Asystenta Kościelnego Rady.
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej współpracuje z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich w Warszawie.

Odpowiedzialność za działalność Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej podejmuje Zebranie Członków Rady zwoływane 2-3 razy w roku przez Zespół Koordynujący. Członkowie Rady wyłaniają ze swego grona, w drodze głosowania, Zespół Koordynujący. Od 18 listopada 2019 roku Zespół koordynacyjny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej tworzą:

Przewodniczący – Tadeusz Kowalewski (Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana - Łomża)
Zastępca – Elżbieta Świtaj (Gloriosa Trinita)
Sekretarz i rzecznik prasowy – Edward Zieliński (Ruch Focolari)
Skarbnik – Agnieszka Domitrz (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
Asystent Kościelny - ks. Aleksander Suchocki

Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej tworzą:

1. Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej
2. Domowy Kościół Diecezji Łomżyńskiej
3. Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Łomżyńskiej
4. Ruch Gloriosa Trinita
5. Ruch Rodzin Nazaretańskich
6. Ruch Equipes Notre-Dame
7. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Łomży
8. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Ostrołęce
9. Akademia Społeczna Oddział Terenowy w Łomży
10. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej
11. Ruch Focolari
12. Rodzina Radia Maryja
13. Stowarzyszenie Theoforos
14. Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej
15. Rycerze Kolumba
16. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
17. Bractwo Trzeźwości im. M. Kolbego w Łomży
18. Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego
19. Koła Żywego Różańca Diecezji Łomżyńskiej