KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
(2022-2027)

Bp Tadeusz BRONAKOWSKI - Wikariusz Generalny
Ks. Marian MIECZKOWSKI - Dziekan Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
Ks. Robert BĄCZEK - Rektor WSD w Łomży
Ks. Ireneusz BORAWSKI - Oficjał Sądu Biskupiego
Ks. Artur SZURAWSKI - Kanclerz Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
Ks. Dariusz DĄBROWSKI - Ekonom Diecezjalny
Ks. Jan KRUPKA - Kanonik Penitencjarz
Ks. Krzysztof GÓRSKI - proboszcz parafii Rzekuń
Ks. Wiesław BIAŁCZAK - proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce
Ks. Jarosław KOTOWSKI - proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce