Skontaktuj się z nami


ADRES

ul. Sadowa 3 Łomża 18-400 Polska


Zadzwoń

86 216 25 91


EMAIL

kuria@diecezja.lomza.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża,
2) inspektorem ochrony danych w DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ jest: Kanclerz Kurii Diecezjalnej 18-400 Łomża, ul. Sadowa 3 mail: kanclerz@diecezja.lomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie kontaktu z Panią/Panem,
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Diecezjalna w Łomży,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas załatwienia sprawy przesłanej w formularzu,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu:Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl.