KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Dzień skupienia dla kapłanów

w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

„Święta codzienność księdza”

27 maja 2021

 

Wydział Duchowieństwa Kurii Diecezjalnej w Łomży zaprasza na dzień skupienia dla kapłanów, który odbędzie się 27 maja 2021 w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Prowadzącym dzień skupienia będzie ks. Krzysztof Porosło.

Program spotkania:

10.00- Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty

10.30- Wprowadzenie

10.35 - Konferencja I

11.20- Przerwa na kawę

11.40- Konferencja II

12.30- Przerwa na posiłek

13.00- Modlitwa południowa

13.15- Konferencja III

14.00- Modlitwa różańcowa w intencji nowych powołań i wszystkich kapłanów diecezji łomżyńskiej prowadzona przez ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego

14.45 – Zakończenie

Prowadzący:   ks. dr Krzysztof Porosło-ksiądz archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r., w 2019 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej po studiach odbytych na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Od 2019 r. wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie. Duszpasterz akademicki "Patmosu" działającego przy UPJP2. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans". Jego pasją jest teologia liturgii i jej popularyzowanie. Publikuje m.in. na łamach "Gościa Niedzielnego", "Niedzieli", "W drodze", "Pastores" czy "Listu". Autor i redaktor kilkunastu książek poświęconych liturgii i Biblii

Zapraszamy wszystkich chętnych księży Proboszczów i Wikariuszy do udziału w dniu skupienia.

Dla ułatwienia spraw organizacyjnych swoją chęć uczestnictwa można wyrazić podając swoje imię i nazwisko przez sms na numer:

509703840 - ks. Jarosław Kotowski,

509114457- ks. Andrzej Surdykowski,

513185022 – ks. Marek Żmijewski

lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.centrumewangelizacji.pl

ks. Jarosław Kotowski

Wikariusz Biskupi

ds. stałej formacji kapłanów

Łomża, dnia 14 maja 2021 r.

N. 458/2021

Komunikat dotyczący uroczystości

z okazji 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II

 

            Bogaty w wydarzenia rok duszpasterski, który przeżywamy w Kościele w Polsce, jest również wspomnieniem 30. rocznicy 4. Pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II. Była to pierwsza pielgrzymka papieska do kraju, który przechodził transformację ustrojową. Nie była ona łatwa także z punktu widzenia moralnego. Dlatego też Ojciec Święty zaproponował swoim rodakom ponowne rozważenie przykazań Dekalogu.

            Jednym z etapów pielgrzymki była Łomża, do której św. Jan Paweł II przybył w dniach 4 i 5 czerwca 1991 roku. Uroczysta Msza św. celebrowana przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, zgromadziła około 100 tysięcy pielgrzymów. W czasie liturgii Papież koronował obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości z Katedry Łomżyńskiej i spotkał się z rolnikami. Dzień później pobłogosławił gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz spotkał się ze wspólnotą litewską. W czasie homilii wygłoszonej na błoniach kościoła Miłosierdzia Bożego nasz wielki Rodak odniósł się do szóstego przykazania Dekalogu: "Nie cudzołóż".  

            Diecezja Łomżyńska z wdzięcznością wspomina to historyczne wydarzenie. Obchodząc rocznicę, pragniemy oddać cześć największemu z rodu Polaków. Świętowanie, do którego zapraszamy całą Diecezję, zainauguruje także ostatni etap duchowego przygotowania do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

            Uroczystość diecezjalna w 30. rocznicę pobytu w Łomży św. Jana Pawła II, połączona z inauguracją duchowego przygotowania do beatyfikacji, będzie miała miejsce w sobotę 5 czerwca br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jej kontynuacją będzie uroczysty odpust ku czci Matki Boskiej Pięknej Miłości w Katedrze Łomżyńskiej w niedzielę 6 czerwca br. Tego dnia o godzinie 12.00 będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotowuje z tej okazji dla wszystkich parafii materiały duszpasterskie na niedzielę - 6 czerwca br.

Program uroczystości diecezjalnych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w sobotę 5 czerwca br -

10.00 - rozpoczęcie spotkania - słowo powitania i wprowadzenia

10.05 - wykład: Zuzela (1901 - 1910), Andrzejewo (1910 - 1912), Łomża - 1915 - 1917) - u źródeł wielkości Prymasa Tysiąclecia - ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski - UKSW w Warszawie

10.50 - wykład: Sakrament małżeństwa źródłem moralnej mocy człowieka i sprostania złożonym ślubom. Refleksja na kanwie homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Łomży - ks. prof. dr hab. Mirosław Brzeziński - KUL w Lublinie

11.30 - uroczysta Msza św. dziękczynna koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Janusza Stepnowskiego

12.30 - zakończenie

            Do udziału w uroczystości zaproszenie są reprezentanci wszystkich dekanatów Diecezji Łomżyńskiej: dziekan lub jego przedstawiciel oraz trzy osoby świeckie z parafialnych rad duszpasterskich z dekanatu, księża proboszczowie z Łomży, pracownicy Instytucji Centralnych Diecezji, przełożeni, wykładowcy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Łomży

            Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza, z racji Roku Rodziny, asystentów przygotowania narzeczonych oraz doradców życia rodzinnego posługującym narzeczonym i małżonkom w parafialnych poradniach rodzinnych. Ponadto osoby prowadzące warsztaty dla narzeczonych w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 11 maja 2021 r.

N. 429/2021

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

DOTYCZĄCY SPOTKANIA RODZICÓW

OCZEKUJĄCYCH NA NARODZINY DZIECKA

W TRWAJĄCYM ROKU RODZINY AMORIS LAETITIA I ŚW. JÓZEFA

Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie organizuje w niedzielę 16 maja 2021 r. spotkanie dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 10:30, na zakończenie której rodzice otrzymają specjalne błogosławieństwo.

Spotkanie jest okazją do modlitwy przez wstawiennictwo Świętej Rodziny, o opiekę dla matek i dzieci rozwijających się pod ich sercami, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie oraz o błogosławieństwo dla rodziców.

Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie (ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40) decyzją Biskupa Łomżyńskiego jest miejscem pielgrzymowania rodzin i matek będących w stanie błogosławionym. Spotkania te odbywają się każdego roku w trzecią niedzielę miesiąca maja.

Zapraszamy na to spotkanie wszystkich rodziców oczekujących na narodziny dziecka.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o podanie tej wiadomości wiernym w ogłoszeniach w niedzielę 9 maja br. po każdej Mszy św.

 

 

 

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 6 maja 2021 r.

N. 407/2021

Kalendarz duszpasterski na maj 2021

 

1 maja (sobota) - rozpoczyna się miesiąc nabożeństw majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny,

1 maja (sobota) - dzień skupienia młodych Ruchu Gloriosa Trinita w Łomży,

2 maja (niedziela) - dzień flagi RP

3 maja (poniedziałek) - NMP Królowej Polski - uroczystość, święto Konstytucji Trzeciego Maja,

3 maja (poniedziałek) - poświęcenie ołtarza w kościele pw. NMP Częstochowskiej
w Obierwi,

4 maja (wtorek) - wspomnienie św. Floriana - święto duszpasterstwa strażaków,

6 maja (czwartek) - św. Filipa i Jakuba - święto,

6, 13,20,27 - warsztaty chóralne DIMK w Zuzeli,

7, 14, 21, 28 - warsztaty chóralne DIMK w Śniadowie,

8 maja (sobota) - św. Stanisława BM, głównego patrona Polski - uroczystość,

8 maja (sobota) - kolejna sesja Diecezjalnej Szkoły Ewangelizatorów w Ostrowi Mazowieckiej,

15 maja (sobota) - święcenia diakonatu w Katedrze Łomżyńskiej,

16 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie - uroczystość, św. Andrzeja Boboli - patrona Diecezji Łomżyńskiej,

16 maja - niedziela seminaryjna,

22 maja (sobota) - spotkanie osób konsekrowanych Ruchu Gloriosa Trinita w Łomży,

22 maja (sobota) - Msza św. ku czci św. Charbela w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

23 maja - niedziela Zesłania Ducha Świętego,

23 maja (niedziela) - konsekracja kościoła w parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Kozikach,

24 maja (poniedziałek) - NMP Matki Kościoła - święto,

25 maja (wtorek) - Kongregacja Księży Dziekanów w Łomży,

27 maja (czwartek) - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - święto,

27 maja (czwartek) - Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

28 - 30 maja (piątek - niedziela) - Oaza Modlitwy Ruchu Światło - Życie w Łomży,

29 maja (sobota) - święcenia prezbiteratu w Katedrze Łomżyńskiej,

30 maja - niedziela Trójcy Przenajświętszej - konsekracja kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce,

30 maja (niedziela) - uroczystości 40. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia w Zuzeli,

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 28 kwietnia 2021 r.

N. 357/2021