KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT

WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

NA TRWAJĄCY ROK RODZINY I ROK ŚW. JÓZEFA

Przewielebny Księże Proboszczu,

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, dnia 19 marca 2021 r., minęła piąta rocznica ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Tego dnia papież Franciszek zainaugurował w Kościele Rok Rodziny, który zakończy się w Rzymie 26 czerwca 2022 r., podczas obchodów X Światowego Spotkania Rodzin. Ojciec Święty ogłaszając Rok Rodziny zaapelował, aby był to czas podejmowania szczególnie w diecezjach i parafiach różnych inicjatyw o charakterze duchowym, duszpasterskim i kulturalnym adresowanych do rodzin i mających na celu ukazanie piękna oraz wartości życia małżeńskiego i rodzinnego.

W związku z powyższym Wydział Duszpasterstwa Rodzin przy współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, przygotował propozycje na przeżywanie Roku Rodziny.

 

 1. MODLITWA – JERYCHO RODZIN – PAŹDZIERNIK 2021

Nazwa Jerycho Rodzin nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu i oznacza nieustanną modlitwę, przede wszystkim adorację Najświętszego Sakramentu.

W Roku Rodziny zapraszamy księży i wiernych całej diecezji do modlitewnego błagania Pana Boga w intencji małżeństw i rodzin, które są zagrożone przez brak wiary, brak poszanowania prawa Bożego i tego co jest święte, a szczególnie nieposzanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci, mentalność rozwodową i antykoncepcyjną.

Podczas Jerycha Rodzin, które odbędzie się w październiku br. w każdym dekanacie, trwając przed Najświętszym Sakramentem modlić się będziemy w następujących intencjach:

 • świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin,
 • dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
 • poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach,
 • poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie,
 • poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie,
 • poszanowanie godności mężczyzn i kobiet,
 • przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa,
 • odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny,
 • ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny.

Informacje związane z przeprowadzeniem Jerycha Rodzin w dekanacie i w parafii w październiku br.:

 

 • Jerycho Rodzin odbywa się w każdym dekanacie i trwa tyle dni, ile jest parafii w dekanacie.
 • Za organizację i przebieg Jerycha Rodzin w dekanacie odpowiada dziekan a w parafii proboszcz.
 • Czas przeprowadzenia Jerycha w dekanacie ustalą wspólnie księża proboszczowie na czele z dziekanem (miesiąc październik).
 • Ksiądz dziekan wraz z księżmi z dekanatu przygotowuje szczegółowy program dostosowany do realiów konkretnego dekanatu i konkretnej parafii.
 • Parafią rozpoczynającą Jerycho może być parafia dziekańska lub sanktuarium jeśli jest w dekanacie. Następnie parafie ze sobą sąsiadujące po kolei organizują Jerycho.
 • Podczas trwania Jerycha Rodzin w prezbiterium można ustawić Ikonę bądź obraz Świętej Rodziny, obraz św. Józefa czy św. Jana Pawła II – papieża rodzin. Można także przekazywać z jednej parafii do drugiej relikwie św. Jana Pawła II, św. Joanny Beretta Molla czy św. Zelii i Ludwika Martin – jeśli któraś z parafii w dekanacie je posiada.
 • Podczas całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu, na modlitwę o konkretnej godzinie, można zaprosić poszczególne grupy działające w parafii oraz wszystkich wiernych. Wypadałoby również zauważyć istniejące w parafii związki niesakramentalne i zaprosić osoby w nich żyjące na adorację do świątyni.
 • Na zakończenie Jerycha Rodzin w parafii należy zaplanować Mszę świętą z zawierzeniem małżeństw i rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu. (Akt zawierzenia w załączniku)

Dobrze przygotowane i przeprowadzone Jerycho Rodzin może stać się ważnym wydarzeniem w duszpasterstwie parafialnym oraz szczególnym w życiu rodzin. Miejmy nadzieję, że dzięki niemu wyprosimy wiele łask dla małżeństw i rodzin naszej diecezji.

 1. NIEDZIELA RODZINY

W Roku Rodziny zachęcamy do zorganizowania w parafii tzw. Niedzieli Rodziny w każdą trzecią niedzielę miesiąca, począwszy od września br. do czerwca 2022 r. Niedziela Rodziny będzie dobrą okazją do promowania instytucji małżeństwa i rodziny oraz postaw prorodzinnych tj.: macierzyństwa, ojcostwa, ochrony życia, tworzenia właściwego klimatu rodzinnego.

Informacje związane z przeprowadzeniem Niedzieli Rodziny w parafii:

 • Całą oprawę liturgiczną Mszy św. powinni przygotować małżonkowie (wystrój kościoła-akcent Roku Rodziny czy św. Józefa, czytania, modlitwę powszechną, dary, itp.).
 • Homilia powinna zawierać elementy dotyczące teologii małżeństwa i rodziny.
 • Po homilii małżeństwa, które zawarły ślub w danym miesiącu powinny odnowić przyrzeczenia małżeńskie (w 3 niedzielę czerwca 2022 r. przyrzeczenia odnawiają małżonkowie, którzy ślubowali w czerwcu, lipcu i sierpniu).
 • Jubilatom można przygotować z tej okazji okolicznościową pamiątkę.
 • Na zakończenie Mszy św. należy zawierzyć wszystkie małżeństwa i rodziny opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. (Akt zawierzenia w załączniku)
 • Zachęcamy, aby zaprosić tego dnia do parafii ze świadectwem małżeństwo, należące do ruchów czy wspólnot istniejących na terenie naszej diecezji, skupiających małżeństwa i rodziny.

Podczas Niedzieli Rodziny można zorganizować różnego rodzaju prelekcje, panele dyskusyjne czy warsztaty i poruszyć m.in. następujące tematy:

 • Małżeństwo i rodzina – piękny Boży projekt.
 • Sakrament małżeństwa.
 • Zadania rodziny chrześcijańskiej.
 • Miłość cierpliwa i życzliwa.
 • Miłość bez zazdrości i poklasku.
 • Miłość przebaczająca.
 • Wychowanie dzieci.
 • Duchowość małżeńska i rodzinna. itp.
 1. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH NA NARODZINY DZIECKA POCZĘTEGO

Prosimy, aby raz na kwartał na Mszę św. niedzielną, zaprosić rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Zauważenie rodziców będących w stanie błogosławionym to dobra okazja do promocji rodzicielstwa oraz do modlitwy o opiekę dla matek i dzieci rozwijających się pod ich sercami, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie.

Podczas takiej Mszy św. należy skierować do nich specjalną homilię głoszącą pochwałę rodzicielstwa, a po Mszy św. należy wystawić Najświętszy Sakrament, odmówić odpowiednią modlitwę i każdą parę rodziców pobłogosławić. (Modlitwa w załączniku).

 1. RODZINNA PIELGRZYMKA

Prosimy o zachęcenie wiernych, aby w Roku Rodziny indywidualnie swoją rodziną bądź w grupie zorganizowanej wybrali się na pielgrzymkę do jednego z sanktuariów naszej diecezji, na Jasną Górę czy do innego miejsca kultu. Dnia 12 września Biskup Łomżyński ustanowił sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli – to także dobre miejsce na pielgrzymkę w tym roku. Każda pielgrzymka to dobra okazja do modlitwy w intencji rodziny czy spędzenia z nią czasu.

W sposób szczególny zachęcamy do udziału w XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 25-26 września 2021 r.

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki są słowa Pójdźcie do Józefa. Nawiązują one do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris Laetitia oraz podkreślają niezastąpioną rolę rodziny dla przyszłości Kościoła i społeczeństwa. Program i inne ważne informacje dot. Pielgrzymki zostały podane w odrębnym komunikacie.

 1. PAŹDZIERNIK 2021 – RODZINNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Prosimy o zachęcenie wiernych do odmawiania różańca w miesiącu październiku całymi rodzinami. Tajemnice różańca świętego ukazują w całości życie Chrystusa i Jego Matki. Odzwierciedlają również tajemnice życia małżeńskiego i rodzinnego. Każde bowiem małżeństwo przeżywa w swoim związku wiele chwil radosnych oraz momentów, które dają światło i siłę do życia. Niestety nie brakuje także wydarzeń bolesnych, naznaczonych smutkiem i cierpieniem. Jednak podejście z wiarą do codziennych doświadczeń daje małżonkom nadzieję na udział w tajemnicach chwalebnych.

W najbliższym czasie będą do odebrania w Kurii Czytanki październikowe na Rok Rodziny.

 1. REKOLEKCJE PARAFIALNE – ADWENT I WIELKI POST

Zachęcamy, aby rekolekcjoniści w Roku Rodziny w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych poruszali tematykę małżeńską i rodzinną. Wśród tematów powinny się znaleźć: świętość małżeństwa i rodziny; miłość, wierność i uczciwość małżeńska; pielęgnowanie węzła małżeńskiego; rodzina Kościołem domowym; współczesne zagrożenia; pokuta i pojednanie w rodzinie; kobieta jako żona i matka; mężczyzna jako mąż i ojciec; odpowiedzialność rodziny za Kościół, państwo, itp.

W Wielkim Poście rozważania Drogi Krzyżowej powinny dotyczyć życia małżeńskiego i rodzinnego.

 1. SYMPOZJUM NAUKOWE

W trwającym Roku św. Józefa zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym roli ojca i mężczyzny w rodzinie. Będzie to refleksja naukowa na kanwie Listu apostolskiego papieża Franciszka Patris corde wydanego z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Sympozjum odbędzie się 23 października br. Więcej informacji w odrębnym komunikacie.

 1. STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO

W Roku Rodziny i św. Józefa zachęcamy narzeczonych, małżonków i rodziców do formacji, rozwijania i pielęgnowania swojej relacji w ramach zajęć Studium Życia Rodzinnego. Inauguracja odbędzie się 23 października br. Do tego dnia trwa nabór uczestników. Studium Życia Rodzinnego w tym roku rusza na trzech poziomach.

 • I dla NARZECZONYCH: Odpowiedzialne narzeczeństwo. Szczęśliwe małżeństwo. Czyli 5 spotkań dla narzeczonych pragnących żyć razem w wierności, uczciwości i miłości do końca życia.
 • II dla MAŁŻONKÓW: Moje małżeństwo. Moja rodzina. Moje szczęście. Czyli 5 spotkań dla małżonków poważnie myślących o miłości.
 • III dla RODZICÓW: Moje dziecko. Jak je mądrze kochać i dobrze wychować? Czyli 5 spotkań dla rodziców zatroskanych o przyszłość swoich dzieci.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie duszpasterstwa rodzin naszej diecezji.

 1. KATECHEZA DOROSŁYCH

Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, zawarte w Amoris laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej, przygotowało dla narzeczonych, małżonków i rodziców specjalny program formacyjny. Program ten zawiera szereg katechez, które w atrakcyjny sposób ukazują ideał życia małżeńskiego oraz pozwalają towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci.

 • Spotkania dla narzeczonych przed zawarciem sakramentu małżeństwa

10 katechez prowadzonych praz zespół składający się z kapłana, małżonków tzw. asystentów i doradców życia rodzinnego. Program działa od 1 stycznia 2018 r.

 • Spotkanie dla rodziców przed chrztem dziecka

1 katecheza prowadzona przez księdza

Chrzest jest pierwszym z sakramentów, poprzez który człowiek zostaje przyjęty do grona wyznawców Chrystusa. Rodzice prosząc o chrzest dla swojego dziecka, zobowiązują się do tego, że dobrze przygotują je do życia we wspólnocie Kościoła. Jest to ważne i odpowiedzialne zadanie.

Dlatego zachęcamy, aby w każdej parafii przeprowadzić z rodzicami na kilka dni przed chrztem odpowiednią katechezę, dotyczącą sakramentu a nie tylko wskazań czysto technicznych związanych z przebiegiem liturgii chrztu świętego.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin jako pomoc w przeprowadzeniu katechezy dla rodziców, księdzu jak i rodzicom, poleca poradnik „Chrzest naszego dziecka.” Poradnik zawiera treści poświęcone istocie sakramentu oraz kilka katechez poświęconych budowaniu więzi małżeńskiej i wychowaniu dziecka. Poradnik wydany w ciekawej i przystępnej formie jest do nabycia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.

 

 • SPOTKANIA DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH I MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

3 katechezy dotyczące zagadnień związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym prowadzone przez małżonków tzw. asystentów.

Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania jest czasem szczególnym dla całej rodziny. Jest to szansa odnowienia relacji z Panem Bogiem oraz relacji małżeńskich i rodzinnych. Każde dziecko, aby móc dobrze kształtować i rozwijać swoją religijność, potrzebuje świadectwa żywej wiary rodziców. Dlatego obok przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, niezmiernie ważna jest formacja rodziców tzw. katecheza dorosłych.

Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji, przygotowało 6 katechez dla rodziców. Trzy dla rodziców dzieci komunijnych i trzy dla rodziców młodzieży bierzmowanej. Dotyczą one kwestii wiary i religijności oraz odnoszą się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Pragniemy włączyć je w program spotkań dla rodziców, obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, w czasie rocznego przygotowania dziecka do danego sakramentu.

Tematy katechez małżeńskich (prowadzący małżeństwo przygotowane przez Wydział):

I KOMUNIA ŚWIĘTA:

1. Komunikacja w rodzinie.

2. Miłość zmienia się ale się nie kończy.

3. Wiara w naszej rodzinie.

BIERZMOWANIE:

1. By lepiej się zrozumieć – podstawy komunikacji między kobietą i mężczyzną.

2. Nasze dorosłe dzieci.

3. Życie duchowe małżonków – obowiązek, możliwość czy przywilej?

Odpowiedzialnymi za katechezy ewangelizacyjne i sakramentalne są z reguły księża i katecheci. Do prowadzenia proponowanych przez nas sześciu katechez chcemy zaprosić małżeństwa. Ze względu na treści specjalistyczne (teologiczne i psychologiczne) powinny być to małżonkowie odpowiednio przygotowani, posiadający misję kanoniczną Kościoła.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów i Księży odpowiedzialnych za dzieci i młodzież, o wybranie jednej bądź dwóch par w swojej parafii, które będą mogły włączyć się w pracę z rodzicami. Prosimy, aby były to małżonkowie z kilkuletnim stażem małżeńskim, cieszący się dobrą opinią i posiadający predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami. Wydział Duszpasterstwa Rodzin zobowiązuje się do przygotowania tych par w ramach zajęć Studium Życia Rodzinnego i przeprowadzenia im odpowiednich warsztatów. Na zgłoszenia czekamy do 10 października br. W tej chwili do programu zgłoszonych jest 21 par małżonków.

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów i Wikariuszy o zaangażowanie się w realizację powyższych inicjatyw przeznaczonych na Rok Rodziny. Podjęcie jak największej liczby inicjatyw, nabożeństw, spotkań, pielgrzymek, sympozjów, kongresów, itp. i odpowiednie nagłośnienie ich, będzie mocnym i znaczącym akcentem oraz czytelnym przesłaniem o wartości małżeństwa i rodziny.

  

    + Tadeusz Bronakowski

     Wikariusz Generalny

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Łomża, dnia 16 września 2021 r.

N. 966/2021

Komunikat dotyczący

inauguracji roku formacyjnego

Ruchu Rodzin Nazaretańskich

            W dniu 18 września 2021 roku w Zuzeli, czyli w miejscu urodzenia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Odbędzie się ona pod hasłem: „Wszystko postawiłem na Maryję”.

 

Program spotkania:

 

10.00 - Powitanie pielgrzymów

10.30 - Słowo wprowadzenia Proboszcza ks. kan. Jerzego Krysztopy.

11.00 - wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu,

 

12.00 -   Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego,

13.30- agapa, zwiedzanie muzeum Stefana Kard Wyszyńskiego

 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja ks. Stefana Czermińskiego z Archidiecezji Katowickiej. Zakończenie

 

            Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków wspólnot Ruchu Rodzin Nazaretańskich z całej diecezji oraz wszystkich chętnych.

 

 

Ks. Jacek Czaplicki

WIKARIUSZ BISKUPI

DS. DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Łomża, dnia 10 września 2021 r.

N. 948/2021

Komunikat dotyczący

32. Diecezjalnej Pielgrzymki Żywego Różańca

do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski

w Nowej Osuchowej

 

            Diecezjalne Duszpasterstwo Żywego Różańca zaprasza do udziału w dorocznej, 32. Pielgrzymce Żywego Różańca do Sanktuarium Królowej Polski w Nowej Osuchowej. Obędzie się ona w pierwszą sobotę miesiąca - 2 października 2021 r. Mottem spotkania są słowa: "Z Maryją, Niewiastą Nadziei". Pielgrzymką rozpoczniemy także czwarty rok Wielkiej Nowenny Różańcowej, którego hasło brzmi: "Różaniec modlitwą o zbawienie innych"

            Do udziału w pielgrzymce zapraszamy parafialne wspólnoty Żywego Różańca, zelatorów i członków kół. Ponadto księży, siostry i braci zakonnych oraz osoby, którym bliska jest modlitwa różańcowa.

 

Program:

10.00 - zawiązanie wspólnoty i powitanie Księdza Kustosza

10.15 - słowo Moderatora Diecezjalnego Żywego Różańca

10.45 - konferencja: "Maryja, Niewiastą Nadziei"

11.30 - Różaniec - tajemnica Zesłania Ducha Świętego - procesja do kaplic różańcowych

12.30 - Eucharystia zakończona błogosławieństwem zelatorów i członków kół Żywego Różańca

13.30 - agapa i zakończenie pielgrzymki

            Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów o przekazanie tego zaproszenia do parafialnych kół różańcowych oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Zgłoszenia uczestnictwa pod numerem telefonu: 784406016 (ks. D. Krajewski).

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego    

Łomża, dnia 6 września 2021 r.

N. 918/2021

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY KATECHEZ MAŁŻEŃSKICH

DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH I MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

(nabór par prowadzących)

Przewielebny Księże Proboszczu,

Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania jest czasem szczególnym dla całej rodziny. Jest to szansa odnowienia relacji z Panem Bogiem oraz relacji małżeńskich i rodzinnych. Każde dziecko, aby móc dobrze kształtować i rozwijać swoją religijność, potrzebuje świadectwa żywej wiary rodziców. Dlatego obok przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, niezmiernie ważna jest formacja rodziców tzw. katecheza dorosłych.

Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji, przygotowało 6 katechez dla rodziców. Trzy dla rodziców dzieci komunijnych i trzy dla rodziców młodzieży bierzmowanej. Dotyczą one kwestii wiary i religijności oraz odnoszą się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Pragniemy włączyć je w program spotkań dla rodziców, obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, w czasie rocznego przygotowania dziecka do danego sakramentu.

Odpowiedzialnymi za katechezy ewangelizacyjne i sakramentalne są z reguły księża i katecheci. Do prowadzenia proponowanych przez nas sześciu katechez chcemy zaprosić małżeństwa. Ze względu na treści specjalistyczne (teologiczne i psychologiczne) powinny być to małżonkowie odpowiednio przygotowani, posiadający misję kanoniczną Kościoła.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów i Księży odpowiedzialnych za dzieci i młodzież, o wybranie jednej bądź dwóch par w swojej parafii, które będą mogły włączyć się w pracę z rodzicami. Prosimy, aby były to małżonkowie z kilkuletnim stażem małżeńskim, cieszący się dobrą opinią i posiadający predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami. Wydział Duszpasterstwa Rodzin zobowiązuje się do przygotowania tych par w ramach zajęć Studium Życia Rodzinnego i przeprowadzenia im odpowiednich warsztatów. Na zgłoszenia czekamy do 10 października br. W tej chwili do programu zgłoszonych jest 21 par małżonków.

Tematy katechez małżeńskich (prowadzi małżeństwo przygotowane przez Wydział)

I KOMUNIA ŚWIĘTA

1. Komunikacja w rodzinie.

2. Miłość zmienia się ale się nie kończy.

3. Wiara w naszej rodzinie.

BIERZMOWANIE

1. By lepiej się zrozumieć – podstawy komunikacji między kobietą i mężczyzną.

2. Nasze dorosłe dzieci.

3. Życie duchowe małżonków – obowiązek, możliwość czy przywilej?

Proponowany program jest ciekawą propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w Amoris laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego. Zachęcamy raz jeszcze, aby wraz z odpowiednio przygotowanymi osobami świeckimi, objąć roczną formacją dzieci przygotowujące się do sakramentów oraz ich rodziców.

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 1 września 2021 r.

N. 908/2021