KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zaproszenie na spotkanie „U Babci Anny” dzieci z dziadkami i opiekunami

26 lipca 2024

Z racji liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny rodziców Najświętszej Maryi Panny, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zaprasza dzieci
z ich dziadkami i opiekunami do ogrodów biskupich na spotkanie „U Babci Anny.”

Spotkanie odbędzie się 26 lipca br. (piątek) w ogrodach biskupich. Początek o godz. 10.00. Wejście na miejsce spotkania bramami wokół Domu Biskupiego od ulic: Sadowej, Giełczyńskiej i Polowej. W programie spotkania: konkursy, gry i zabawy dziecięce.

 

 

Ks. Jacek Kotowski

Dyrektor Domu Biskupiego

Łomża, dnia 16 lipca 2024 r.

N. 558/2024

Zaproszenie na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej
15 czerwca 2024 roku

                  Drodzy Duszpasterze !

                  Rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. Zapewne całą wspólnotą parafialną przygotowujecie się do wakacji, podczas których nie zabraknie wyjazdów, kolonii, rekolekcji czy pielgrzymek. Zawsze jest to czas bogaty w wydarzenia o charakterze ewangelizacyjnym.

                  Doskonałą okazją do wspólnej, diecezjalnej radości jest Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej, gdzie pod kochającym sercem Matki Bożej, ludzie młodzi, rodzice, katecheci i księża, doświadczają dobroci, życzliwości i radości wynikającej z wyznawanej wiary. Sam – każdego roku uczestnicząc w wydarzeniu, przekonuję się że jest to wielkie święto. Dlatego podczas tegorocznych wizyt kolędowych w dekanatach, zachęcałem wszystkich Księży do organizacji wyjazdu do Płonki Kościelnej.

                  Tegoroczny Festiwal odbędzie się po raz czternasty w sobotę 15 czerwca br., pod hasłem „Tyś Mój” (por. Iz 43, 1-2 ). Nas żyjących w świecie przesiąkniętym materializmem, konsumpcjonizmem, hedonizmem, pełnym różnego rodzaju kryzysów emocjonalnych i osobowościowych, prorok Izajasz podnosi na duchu i uspakaja „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!” To słowa samego Stworzyciela, który troszczy się o wszystkie sprawy na niebie i na ziemi, a przede wszystkim troszczy się o każdego z nas, o każdego młodego człowieka. Tylko czy współczesny młody człowiek o tym wie? Czy jako nauczyciele, katecheci a przede wszystkim księża, pomagamy mu wzrastać w wierze i doświadczyć Bożej miłości? Głęboka relacja ze Stwórcą naprawdę jest siłą do pięknego życia, trwania w Kościele, doskonalenia się w świętości i rozwijania talentów.

                  Zapraszam Was – Drodzy Duszpasterze i Katecheci – na wspólne spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Szczególnie liczę na obecność Księży Wikariuszy i młodzieży bierzmowanej. Od wielu lat bowiem powtarzam, że Festiwal jest uwieńczeniem rocznego przygotowania do tego sakramentu. Spotkanie rozpocznie się na polu festiwalowym w sobotę 15 czerwca br. o godz. 11:00. Zgłoszeń można dokonywać przez stronę internetową: www.festiwalplonka.pl. Niech to diecezjalne święto młodych będzie okazją do serdecznego spotkania, wymiany myśli, wspólnej modlitwy, ożywienia wiary i dzielenia się radością i miłością.    

                  Boża łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim Uczestnikom i Organizatorom XIV Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej.

 

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 5 czerwca 2024 r.

N. 412/2024

Kalendarz duszpasterski na czerwiec 2024 roku

 

01.06 - Dzień Jedności Wspólnot Łomżyńskich w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łomży

04.06 - 05.06 - 33 rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II do Łomży

06.06 - zakończenie roku formacyjnego Diecezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego
w Łomżyńskiej Katedrze

07.06 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

08.06 - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

08.06 - Diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu

11.06 -  wspomnienie błogosławionych męczenników Diecezji Łomżyńskiej: Adama Bargielskiego, Michała Piaszczyńskiego, Prezbiterów oraz Marianny Biernackiej

15.06 - Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej

24.06 - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

26.06 - zakończenie roku akademickiego  w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży

29.06 - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 

 

Ks. Tomasz Grala

Wiceprzewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 3 czerwca 2024 r.

N. 392/2024

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 31 maja 2024 r.

Mając na względzie, że piątek 31 maja br. przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa sprzyja organizowaniu rodzinnych
spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich udzielam zgodnie
z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 24 maja 2024 r.

N. 365/B/2024