KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

31. Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych Diecezji Łomżyńskiej

 Już po raz 31 zapraszamy do udziału w diecezjalnych Warsztatach Liturgiczno – Muzycznych, które odbędą się w dniach od 3 - 6 lutego 2022 roku w Domu Rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym
w Łomży ( rozpoczęcie 3.02 o godz. 14.00, a zakończenie 6.02 o godz. 13.30).
Warsztaty będą miały charakter rekolekcji i zostaną poprowadzone przez znanych muzyków: Olę Ptaszyńską Warszawa/Grajewo Piotra Pałkę z Krakowa. Opiekę duchową będzie sprawował ks. Rafał Wiliński. Warsztaty są okazją do doskonalenia umiejętności muzycznych, poznania wiedzy liturgicznej oraz poszerzenia repertuaru muzyczno – liturgicznego, przydatnego podczas celebracji liturgicznych. Zaproszeni są także instrumentaliści grający na skrzypcach, fagocie, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, klarnecie, oboju, trąbce, altorni i harfie. Żeby wziąć udział w zajęciach, nie trzeba być profesjonalistą. Warsztaty adresowane są do osób od 14 roku życia, członków zespołów, schol
i chórów oraz do zainteresowanych muzyką liturgiczną i uwielbienia.

Koszt udziału wynosi 150 zł. (uczestnictwo, noclegi i wyżywienie), 100 zł (uczestnictwo i wyżywienie) oraz samo uczestnictwo 50 zł. Uczestnik powinien wysłać zgłoszenie przez formularz znajdujący się na stronie: htpp://bit.ly/zapisyWLM. Zostanie ono przyjęte po przelaniu opłaty na numer konta: 30 1020 3802 0000 1402 0062 0476 Rafał Wiliński, ul. Papieża Jana Pawła II1a, 18 – 300 Zambrów, z dopiskiem WLM.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 13 stycznia 2022 r.

N. 21/2022

Zaproszenie do WSD w Łomży

na rekolekcje dla młodzieży męskiej

 

Księże Proboszczu!

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (pomaturalnej, szkół średnich). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem, oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu naszego Seminarium w dniach 28.01.2022 r. (piątek - zjazd do godz. 18.00) – 30.01.2022 r. (niedziela - zakończenie rekolekcji ok. godz. 14.00).

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidulanie, bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 27.01.2022 r. na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie: 862165491

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji wiernym w ogłoszeniach parafialnych, a także katechetom szkół średnich, aby zapoznać z nią zainteresowaną młodzież. Osoby zgłaszające się na rekolekcje powinny wcześniej otrzymać aprobatę swego duszpasterza lub katechety. Kosz uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 150 zł. (przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium). Przyjeżdżając na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste. 

Z pamięcią modlitewną 

Ks. Robert Bączek 
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 

Ks. Michał Cherubin
Duszpasterz ds. Powołań

Łomża, dnia 10 stycznia 2022 r. 

 Drogi Młody Przyjacielu!

Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe… Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje.

Pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę.


Informacje organizacyjne:

1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej.

2. Rozpoczęcie rekolekcji: 28.01.2022 r. (piątek - zjazd do godz. 18.00), zaś zakończenie: 30.01.2022 r. (niedziela - ok. godz. 14.00).

3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.

4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 150 zł; (przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium). 

5. Zgłoszenia prosimy kierować do 27.01.2022 r. na adres:

na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie: 862165491

(W zgłoszeniu podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę, a także weź ze sobą opinię katechety lub księdza; opinię można też przesłać na e-mailem).

W łączności modlitewnej

Ks. Michał Cherubin

Duszpasterz ds. Powołań 

Alumni Koła modlitwy za Powołania

Łomża, dnia 12 stycznia 2022 r.

                                                                                                                       N. 16/2022 

Komunikat dotyczący

spotkania formacyjnego koordynatorów adoracji eucharystycznej
w parafiach

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Fundacja Tota Tua zapraszają koordynatorów świeckich adoracji eucharystycznej w parafiach, delegowanych przez księży proboszczów, do udziału w spotkaniu formacyjnym, które odbędzie się w sobotę 22 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11).

Celem spotkania jest pogłębienie duchowości eucharystycznej, ożywienie praktyki stałej adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii oraz podzielenie się radościami, trudnościami oraz problemami związanymi z organizowaniem (koordynowaniem) takiej adoracji.

Program:

10.00 - modlitwa na rozpoczęcie

10.10 - adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

10.45 - konferencja: "O adoracji i potrzebie adoracji. Kim jest koordynator adoracji w parafii?".

12.30 - praca w grupach,

13.00 -EUCHARYSTIA

14.00 - posumowanie spotkania i zakończenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu! Jednocześnie prosimy o potwierdzenie udziału do 19 stycznia br. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu: 501015086. Od ilości zgłoszeń zależeć będzie to czy spotkanie się odbędzie.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 12 stycznia 2022 r.

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 2022 r.

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17:00 w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

W diecezji łomżyńskiej będziemy modlić się o jedność chrześcijan podczas Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym 15 stycznia 2022 roku,
po której odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce ekumenicznej. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia oraz propozycję modlitwy powszechnej o jedność chrześcijan. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja będzie miała charakter zamknięty. Relacje z jej przebiegu zamieścimy na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego (www.wsd.lomza.pl). Szczegółowe informacje dotyczące Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2022 można znaleźć na stronie https://ekumenia.pl/.

SZUKAJĄC ŹRÓDEŁ JEDNOŚCI

II KONFERENCJA NAUKOWA

Z OKAZJI TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

15 STYCZNIA 2022

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ŁOMŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

PROGRAM

7.15 – Eucharystia w intencji jedności chrześcijan

9.00 – Otwarcie konferencjiks. dr Robert Bączek, rektor WSD w Łomży

SESJA PIERWSZA

9.10 – Na drogach budowania jedności. Perspektywa luterańskadr hab. Kalina Wojciechowska, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  

9.50 – Na drogach budowania jedności. Perspektywa prawosławna ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

10.30 – Przerwa

SESJA DRUGA

10.50 – Specyfika duchowości ekumenicznej ks. prof. dr hab. Marek Tatar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.30 – Szukając źródeł jedności – dyskusja podsumowująca ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12.00 – Modlitwa o jedność chrześcijanks. dr Adam Filipowicz, ojciec duchowny WSD w Łomży

MODLITWA POWSZECHNA

Z wiarą i ufnością przychodzimy z modlitwą do Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym:

1. Magowie przybyli ze Wschodu, aby oddać hołd i złożyć Wcielonemu Bogu szczególne dary, każdy według swojego zwyczaju i pochodzenia. Modlimy się dzisiaj za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie, tak różne w wyrażaniu wiary i tradycjach. Panie, prosimy Cię o zachowanie chrześcijan, szczególnie w tych obszarach świata, gdzie ich obecności i przetrwaniu zagraża przemoc i ucisk.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

2. Pierwsze lata życia Jezusa naznaczone były niebezpieczeństwem ze strony Heroda i rzezią przeprowadzoną na rozkaz despoty. Modlimy się za dzieci żyjące w miejscach, gdzie przelewana jest krew niewinnych, gdzie przemoc nadal trwa i odczuwane są jej skutki. Wzmocnij, o Panie, więzy jedności i wzajemnej miłości między naszymi Kościołami i pomóż nam wspólnie pracować i świadczyć o Twoim świętym Imieniu. Rozpal w nas potrzebę nieustannej pracy w obronie uciśnionych i włączenia marginalizowanych. Wzmocnij nas, byśmy wspólnie stawili czoła tyranii i uciskowi reżimów na drodze do urzeczywistnienia Twojego królestwa pośród nas.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

3. Po wizycie mędrców Święta Rodzina wyruszyła przez pustynię, by, jako uchodźcy, zamieszkać bezpiecznie w Egipcie. Modlimy się za wszystkich uchodźców i ludzi wysiedlonych. Daj nam, Panie, ducha współczucia, abyśmy okazywali gościnność wypędzonym z ich domów i daj nam ducha serdecznego przyjęcia tych, którzy szukają bezpiecznej przystani.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

4. Narodziny Jezusa były dobrą nowiną dla wszystkich, połączyły ludzi różnych ras, narodów i religii w oddawaniu czci świętemu Dziecięciu. Modlimy się, byśmy podejmowali wysiłek dążenia do harmonii i dialogu z innymi religiami: Panie, daj nam pokorę i cierpliwość, abyśmy szli z innymi w poszanowaniu ich drogi.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

5. Magowie powrócili do domu drogą inną niż ta, którą przybyli. Modlimy się za nasze Kościoły w tym zmieniającym się świecie: Panie, pomóż nam znaleźć nowe i twórcze sposoby pójścia za Tobą i świadczenia o Tobie, aby świat uwierzył.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Ks. Przemysław Artemiuk

Duszpasterz ds. ekumenizmu

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Łomża, dnia 5 stycznia 2022 r.

N. 8/2022