KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA
w kadencji 2022-2027

 

Członkowie Rady z urzędu:
Bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy i wikariusz generalny
Ks. Robert Bączek – Wikariusz biskupi ds. stałej formacji duchowieństwa
Ks. Zbigniew Pyskło – Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego
Ks. Jacek Kotowski – Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Ks. Jacek Czaplicki – wykładowca teologii pastoralnej WSD w Łomży

Członkowie Rady z nominacji:
Ks. Łukasz Andrzejczyk
Ks. Przemysław Artemiuk
Ks. Rafał Czekalewski SAC
Ks. Tomasz Grala
Ks. Marian Grochowski
Ks. Grzegorz Karwowski
Ks. Dariusz Krajewski
Ks. Remigiusz Krajewski
Ks. Aleksander Suchocki
Ks. Andrzej Surdykowski
Ks. Mariusz Szulc
Ks. Tomasz Święciński
Ks. Adam Ulatowski
Ks. Zbigniew Wądołowski
Ks. Michał Wyszyński
Ks. Wojciech Zyśk
Ks. Marek Żmijewski
s. Agnieszka Kudelska
s. Maria Sieczka
p. Rafał Bąkowski
p. Bożena Charczuk
p. Marcin Chodkowski
p. Barbara Cieślewska
p. Joanna i Norbert Dawidczyk
p. Robert Dobrowolski
p. Agnieszka Domitrz
p. Maria i Zdzisław Jurkiewicz
p. Artur i Marzena Klimaszewscy
p. Bernard Kłak (Nowogród)
p. Marcin Kopacz
p. Anna Korotkiewicz
p. Kamil Kowalczyk
p. Damian Kowalski
p. Anna Leszczewska
p. Stanisław Łapiński
p. Edward Odojewski
p. Robert Szymański