KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 ROKU
DLA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

               W oparciu o wytyczne Stolicy Apostolskiej i wskazania Konferencji Episkopatu Polski, ustanawiam następujące normy dotyczące duszpasterstwa i liturgii w Diecezji Łomżyńskiej na Wielki Tydzień 2021 r.

 1. W związku z obowiązującymi normami bezpieczeństwa sanitarnego niektóre formy liturgii i pobożności ludowej mogą być, według roztropnego rozeznania duszpasterzy uproszczone, bądź dostosowane do okoliczności. Liturgię należy sprawować bez niekoniecznych śpiewów i procesji. Dekoracje świąteczne należy urządzić skromnie i z umiarem.
 2. Należy stosować się do aktualnych obostrzeń sanitarnych: limit osób (1 osoba na 20 m 2), dystans społeczny, zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk.
 3. Obrzędy Niedzieli Palmowej należy sprawować wewnątrz budynku sakralnego. Można przejść procesyjnie przez świątynię, ale jedynie z udziałem asysty. Pokropienia palm należy dokonać w tradycyjnej formie z użyciem świeżej wody pobłogosławionej przed każdą liturgią.
 4. Kapłanom pozostającym w izolacji pozwalam na sprawowanie Mszy św. sine populo poza miejscem świętym z zachowaniem przepisów liturgicznych z wyłączeniem liturgii Wigilii Paschalnej.
 5. Msza św. krzyżma z poświęceniem olejów będzie sprawowana w Katedrze Łomżyńskiej w Wielki Czwartek 1 kwietnia br. o godz. 10.00. Do koncelebry zapraszam wyznaczonych przedstawicieli Centralnych Instytucji Diecezji oraz Księży Dziekanów lub ich reprezentantów.
 6. Zezwalam na sprawowanie w Wielki Czwartek dwóch Mszy Wieczerzy Pańskiej (por. art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych). W tym roku należy pominąć obrzęd obmycia nóg, natomiast przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji powinno odbyć się po drugiej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
 7. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej między 9 i 10 wezwaniem należy dodać wezwanie Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku do dekretu). Adoracja krzyża po odsłonięciu odbywa się przez przyklęknięcie bez podchodzenia do krzyża. Adorację można przedłużyć przez odpowiedni śpiew; w tym czasie należy dokonać tradycyjnej zbiórki ofiar na Boży Grób w Jerozolimie.
 8. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotą może odbyć się jedynie poza świątynią (na placu przed kościołem lub w innym odpowiednim miejscu). Nie należy urządzać błogosławieństwa pokarmów w domach prywatnych. Wiernych, którzy nie będą uczestniczyli w tym obrzędzie, należy zachęcić do odmówienia błogosławieństwa pokarmów w domu rodzinnym podczas świątecznego posiłku według podanego obrzędu (w załączniku).
 9. Liturgia Wigilii Paschalnej może być sprawowana w formie uroczystej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Należy wykonać minimalną ilość czytań i ograniczyć śpiewy.
 10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie należy urządzać tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Zezwalam aby w tym dniu według roztropnego rozeznania sprawować więcej Mszy św.
 11. W czasie Triduum Paschalnego należy umożliwić wiernym poza godzinami sprawowanych liturgii możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania aż do późnych godzin nocnych. Można przy tej okazji, poza Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, sprawować Obrzęd Komunii św. poza Mszą św.
 12. Zachęcam duszpasterzy do organizowania transmisji liturgii Triduum Paschalnego przez środki społecznego przekazu, aby w ten sposób umożliwić wiernym pozostającym w domach uczestnictwo i łączność duchową. Liturgia Triduum Paschalnego będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
 13. Przypominam, iż nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w dni nakazane.

Dziękuję wszystkim kapłanom za ich gorliwą posługę wielkopostną i przygotowanie wiernych do przeżywania Świąt Paschalnych. Wszystkie wspólnoty parafialne: rodziny, osoby samotne, chorych, cierpiących i wszystkich troszczących się o nich polecam Bogu wypraszając łaskę błogosławieństwa.

 

 

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.       

N. 252/B/2021

Załaczniki:

 

Kalendarz duszpasterski na kwiecień 2021

1 kwietnia - Wielki Czwartek, w kościele katedralnym Msza Krzyżma

Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne, wieczorem Msza św. Wieczerzy Pańskiej,

2 kwietnia - Wielki Piątek Męki Pańskiej, rozpoczyna się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego,

3 kwietnia - Wielka Sobota, spotkanie paschalne w WSD w Łomży,

4 kwietnia _ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,

5 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny - II Dzień Świąt,

6 - 8 kwietnia (wtorek - czwartek) - rekolekcje kapłańskie w WSD w Łomży,

10 kwietnia (sobota) - spotkanie paschalne liderów i animatorów Odnowy w Duchu Świętym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży,

11 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, odpust w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży,

18 kwietnia (niedziela) - Narodowy Dzień czytania Pisma Świętego,

18 - 24 kwietnia - 13. Tydzień Biblijny,

22 kwietnia (czwartek) - Msza św. z modlitwą do św. Charbela w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

23 kwietnia (piątek) - uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika,

24 kwietnia (sobota) - sesja Szkoły Ewangelizatorów Diecezji Łomżyńskiej w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,

25 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania,

25 kwietnia (niedziela) - Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie w rejonach,

27 kwietnia (wtorek) - Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele przyseminaryjnym w Łomży.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.

N. 249/2021

Komunikat dotyczący

rekolekcji dla młodzieży z Radiem Maryja

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza młodzież Diecezji Łomżyńskiej do udziału w rekolekcjach wielkopostnych z Radiem Maryja. Będą one nadawane z kościoła pw. Świętego Krzyża w Łapach, w dniach 25 - 27 marca 2021 roku.

Konferencje rekolekcyjne, które będą transmitowane w godz. 16.30 i 18.00 będzie głosił duszpasterz młodzieży - ks. Adam ULATOWSKI. Rozważania rekolekcyjne zostaną poszerzone każdego dnia o "Rozmowy niedokończone" o 21.30. Będą one poświęcone kondycji młodego pokolenia.

Tematy rekolekcji są następujące:

25 marca (czwartek) – „Jezus, Maryja i Józef, czyli grunt to rodzina"

26 marca (piątek) – „Św. Józef, czyli czyste sumienie najlepszą poduszką do snu"

27 marca (sobota) – „Jezus żyje, czyli najlepsze jest ciągle przed nami"

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 22 marca 2021 r.

N. 245/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. GENOWEFY IGNACZUK

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarła Genowefa Ignaczuk, matka ks. kan. Jerzego Ignaczuka – kapłana diecezji łomżyńskiej pełniącego posługę duszpasterską w Brazylii.

Msza św. pogrzebowa za śp. Genowefę Ignaczuk zostanie odprawiona dnia 19 marca 2021 r. (piątek), o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Genowefy Ignaczuk zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Szepietowie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Jerzemu Ignaczukowi oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Genowefę Ignaczuk.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii