STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Diecezja Łomżyńska zajmuje obszar - około 11.500 km kw. na terenie trzech województw:

- podlaskiego - 97 parafii

- mazowieckiego - 85 parafie

- warmińsko-mazurskiego - 1 parafia

 

Wiernych - 495 414 osób

W 2021 roku:

Ochrzczonych - 6 247

I Komunii św. - 5 732

Bierzmowanych - 6 260

Sakramentalnych związków małżeńskich - 2 360

Zmarłych - 7 642

 

Duchowieństwo diecezjalne: 

Księży inkardynowanych do diecezji łomżyńskiej - 526 

 

Zakony i Zgromadzenia Męskie:

Kapłanów zakonnych - 22

Braci zakonnych - 7

 

Zakony i Zgromadzenia Żeńskie:

Ogólna liczba sióstr zakonnych - 103

 

Podział administracyjny:

dekanatów - 24

parafii - 183

– parafii diecezjalnych - 179

– parafii zakonnych - 4

– samodzielny ośrodek duszpasterski - 1