STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Diecezja Łomżyńska zajmuje obszar - około 11.500 km kw. na terenie trzech województw:

- podlaskiego - 97 parafii

- mazowieckiego- 85 parafie

- warmińsko-mazurskiego 1 parafia

 

Wiernych - 502 655 osób

W 2019 roku:

Ochrzczonych - 7 356

I Komunii św. - 7 481

Bierzmowanych - 6 953

Sakramentalnych związków małżeńskich - 3 175

Zmarłych - 7 602

 

Duchowieństwo diecezjalne: 

Księży inkardynowanych do diecezji łomżyńskiej - 535 

 

Zakony i Zgromadzenia Męskie:

Kapłanów zakonnych - 19

Braci zakonnych – 8

 

Zakony i Zgromadzenia Żeńskie:

Ogólna liczba sióstr zakonnych - 117

 

Podział administracyjny:

dekanatów - 24

parafii - 183

– parafii diecezjalnych 179

– parafii zakonnych 4