STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 roku przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 roku z inicjatywy biskupa Mikołaja Sasinowskiego. Siedziba DIMK-u znajduje się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Celem Instytutu jest kształcenie muzyków kościelnych, ze szczególnym uwzględnieniem organistów. Program nauczania realizowany jest w cyklu pięcioletnim, a jego zakres obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne. Obecnie w Instytucie kształci się 50 studentów pod kierunkiem 10 wykładowców.

Dyrektor:

Ks. Kazimierz Jan OSTROWSKI
tel. 517 55 25 65

Wykładowcy

Ks. Paweł NOCKO
Ks. Kazimierz Jan OSTROWSKI
Ks. Artur SZURAWSKI
Sebastian Tomasz ADAMCZYK
Waldemar BĄCZYK
Karolina Beata KACZMARSKA
Robert KULESZA
Romuald MILEWSKI
Adam TAŃSKI
Grzegorz ŻAK
Andrzej ŻERA

Pracownicy

Piotr ZDUŃCZYK
Marta OSTROWSKA

Rzeczoznawca organowy Diecezji Łomżyńskiej

Sebastian Tomasz ADAMCZYK, tel. 604 703 675