KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. HALINY WRÓBLEWSKIEJ

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarła Halina Wróblewska, matka ks. kan. Jana Marka Wróblewskiego – proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Małkini.

Msza św. pogrzebowa za śp. Halinę Wróblewską zostanie odprawiona dnia 29 kwietnia 2021 r. (czwartek), o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Anny w Kolnie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Janowi Markowi Wróblewskiemu oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Halinę Wróblewską.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 27 kwietnia 2021 r. 

ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚW. ŻAŁOBNĄ
W INTENCJI ŚP. ARCYBISKUPA WOJCIECHA ZIEMBY -
ARCYBISKUPA WARMIŃSKIEGO SENIORA

               21 kwietnia br. w Olsztynie zmarł emerytowany arcybiskup metropolita warmiński Abp Wojciech Ziemba, który w latach 1992-2000 był biskupem ełckim, zaś w latach 2000-2006 arcybiskupem metropolitą białostockim. Jako wspólnota diecezjalna współuczestniczymy w modlitwie za śp. Arcybiskupa Wojciecha, z którym byliśmy związani więzami braterstwa kapłańskiego przez fakt, iż diecezja ełcka powstała z części naszej diecezji oraz że Ksiądz Arcybiskup był przez 6 lat naszym metropolitą.

               Łącząc się duchowo z Archidiecezją Warmińską chcemy wyrazić miłosiernemu Bogu wdzięczność za dar Pasterza oraz modlić się dla niego o dar życia wiecznego. W tej intencji 27 kwietnia br. o godz. 12.00 w Katedrze Łomżyńskiego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Tadeusza Bronakowskiego będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłego Arcybiskupa Wojciecha. Zapraszamy Czcigodnych Księży, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich do udziału w liturgii żałobnej.

+Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 26 kwietnia 2021 r.

N. 344/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. MARIANA TUŁOWIECKIEGO

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Marian Tułowiecki, ojciec ks. dra Dariusza Tułowieckiego pracownika naukowego UKSW w Warszawie .

Msza św. pogrzebowa za śp. Mariana Tułowieckiego zostanie odprawiona dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Mariana Tułowieckiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Dariuszowi Tułowieckiemu oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Mariana Tułowieckiego.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 24 kwietnia 2021 r. 

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. LUDWIKA BORAWSKIEGO

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Ludwik Borawski, ojciec ks. mgra lic. Zbigniewa Borawskiego wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wyszkowie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Ludwika Borawskiego zostanie odprawiona dnia 24 kwietnia 2021 r. (sobota), o godz. 10.00 w kościele parafialnym
pw. św. Anny w Radziłowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Ludwika Borawskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Radziłowie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Zbigniewowi Borawskiemu oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Ludwika Borawskiego.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 22 kwietnia 2021 r.