STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Informacje o uroczystościach pogrzebowych ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego

Pokój i dobro!

Niniejszym pragnę przekazać informacje dotyczące przebiegu uroczystości pogrzebowych ŚP. Ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego.

 Dnia 18 listopada 2021 r. w godzinach 18:30-22:00 odbędzie się modlitewne czuwanie przy Zmarłym w Parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 128.

 Msza Święta żałobna za ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego będzie sprawowana dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 19:00 pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego Ks. Bpa Kazimierza Gurdy, z udziałem Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Ks. Bpa Grzegorza Suchodolskiego, w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, ul. Bp. Ignacego Świrskiego 55. Okolicznościową homilię wygłosi Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) O. Grzegorz Maria Bartosik. Po Mszy Świętej trumna z ciałem Zmarłego zostanie przewieziona do kościoła parafialnego w Szumowie (diecezja łomżyńska).

 Uroczystości pogrzebowe ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego odbędą się dnia 20 listopada 2021 r. w jego rodzinnej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie (18-305 SZUMOWO), ul. 1 Maja 60. O godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza Łomżyńskiego Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędą się obrzędy ostatniego pożegnania i przejście na  miejscowy cmentarz parafialny, gdzie zostanie złożone ciało naszego Zmarłego Współbrata.

 Kapłani są proszeni o zabranie alb i stuł koloru fioletowego.

 ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego polecajmy Miłosierdziu Bożemu a jego najbliższą Rodzinę otaczajmy szczególnym darem modlitwy.

 o. Zbigniew Kopć

Sekretarz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Rekolekcjach biblijnych dla dorosłych, które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Św. Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, w dniach 3-5 grudnia 2021 r. (piątek – niedziela). Początek w piątek o godz. 18:00 (chętni zgłaszają się na recepcję – wjazd na plac WSD od ul. Polowej), a zakończenie w niedzielę ok. godz. 14:00. Temat rekolekcji: „W cieniu Ojca”. O dojrzałej wierze i ofiarnej miłości nawiązuje do Roku św. Józefa i jest propozycją pogłębionej refleksji biblijnej o tym wielkim Świętym jako inspiracji dla życia chrześcijańskiego.
Program obejmuje konferencje biblijne, wspólną Eucharystię, modlitwę wspólnotową i osobistą a także możliwość spowiedzi świętej. Każdy z uczestników zabiera ze sobą Pismo Święte. Do uczestnictwa zapraszamy dorosłych.
Rekolekcjom przewodniczy ks. prał. dr Zbigniew Skuza, biblista, wicerektor WSD w Łomży.
Koszt rekolekcji to 200 zł (obejmuje: wyżywienie i noclegi). Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 86 216 54 91.

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży dzień 13 listopada tradycyjnie przeżywa jako uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki. Chociaż w kalendarzu liturgicznym współcześnie wspomnienie świętego z Rostkowa obchodzone jest 18 września, odpust w seminarium celebrowany jest pod starą datą, tj. 13 listopada. Dzień ten we wspólnocie seminaryjnej ma również drugi ważny akcent – tego dnia klerycy III roku przyjmują strój duchowny.
W obecnym roku formacji do obłóczyn przystąpiło pięciu alumnów. Do tego ważnego dla nich dnia przygotowali się, przeżywając dzień skupienia. W przeddzień dokonała się tradycyjna „obcinka krawatów” jako znak „pożegnania” ze świeckim strojem. Alumnom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo i rodzina, wspólnota seminaryjna: brać klerycka, wychowawcy i wykładowcy oraz kapłani z ich wspólnot parafialnych.
Uroczystej Mszy św. w kaplicy seminaryjnej, której patronuje św. Stanisław Kostka, przewodniczył pasterz diecezji łomżyńskiej bp Janusz Stepnowski. W celebrze wziął udział także bp Tadeusz Bronakowski. Na początku Eucharystii ksiądz biskup pobłogosławił sutanny, by po chwili pięciu braci założyło je i tym samym wyraziło gotowość do postępowania na drodze formacji do kapłaństwa. Kościół towarzyszy im, udzielając szczególnego błogosławieństwa przez posługę bp. Janusza.
Pasterz diecezji w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na obraz Boga, jaki niejednokrotnie mamy. Jest On podobny do sędziego, któremu, prosząc o obronę, naprzykrzała się uboga wdowa. Choć Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył (por. Łk 18, 4-5), wziął w obronę wdowę, by go więcej nie zadręczała. Czasami możemy stworzyć sobie fałszywy obraz Boga, wobec którego należy się naprzykrzać, który jest surowy, o zamkniętym sercu lub który czeka na nasze potknięcia. Kaznodzieja zachęcał, inspirując się słowami Pana Jezusa, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie. Ona jest bowiem dla nas źródłem pokoju i nadziei. Ona jest światłem, które daje nam pewność drogi we współczesnym świecie, nawet jeśli pojawiają się w nim od czasu do czasu różne wyzwania czy ciemności.
Sutanna jako strój duchowny jest znakiem przynależności do Chrystusa. Dzisiejszy świat, jak wskazał biskup łomżyński, potrzebuje takich znaków, które będą wprost i wyraźnie odnosiły się do rzeczywistości duchowej.

Ewangeliczne osiem błogosławieństw słyszane było 1 listopada na łomżyńskim cmentarzu, który jest pod opieką parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła w Łomży. Przed południem tradycyjnej procesji za zmarłych przewodniczył Pasterz Kościoła Łomżyńskiego biskup Janusz Stepnowski. Zapach kwiatów i palących się zniczy, wonny dym unoszący się z kadzielnicy i ludzkie serca przeniknięte modlitwą za swoich bliskich zmarłych w świetle promieni słońca są pieśnią wdzięczności, jaką wierni wyśpiewali Bogu za bliskich zmarłych.


"Cmentarz, jak zaznaczył w homilii Biskup Łomżyński, jest szczególnym miejscem. Najczęściej poruszamy się w jego kierunku i na jego terenie pieszo. Zatrzymujemy się tutaj w czasie. Przechodzimy pośród ludzi. Czytamy historię naszego miasta przez nazwiska wypisane na nagrobkach po niemiecku, cyrylicą i po polsku. Zauważamy ślad osob, które od nas odeszły. Cmentarz jest miejscem wspominania przez nas osób, które od nas odeszły, których z nami nie ma.
W te listopadowe dni, szczególnie w dzisiejsze święto, udajemy się na cmentarze, aby Panu Bogu dziękować za te różne osoby, których życie skrzyżowało się z naszym życiem. Dziękujemy rodzicom i wychowawcom za część ich życia, które poświęcili dla nas. 
Przechodząc cmentarnymi alejkami zauważamy groby nowe i odnowione, z granitu i z piaskowca. Widzimy, jak pod wpływem różnych czynników kamień powoli ulega zmianom kolorystycznym. Te groby przypominają nam, że nasze życie ma swój koniec.
Cmentarz jest także miejscem spotkania społeczności miasta. Nie ma w nim podziałów czy murów. Znajdziemy groby cenne, związane ze szczególnymi osobami. Jednak cmentarz łączy wszystkich. Wszyscy w tej świętej przestrzeni, gdzie spoczywają, umarli i czekają na zmartwychwstanie. To miejsce jawi się nam jako emblemat jedności miasta i jedności społecznej, i do tej jedności nas wszystkich wzywa. Jednoczy zmarłych, także tych, którzy za życia może przeżywali podziały. Ziemia jednak nas wszystkich jednoczy.
Obserwując mogiły, możemy zauważyć osoby, które odeszły w starszym wieku. Niektóre z nich może nawet czekały na śmierć, co uczyło ich mądrości. Spotykamy też groby osób młodych, które może zostały przez śmierć zaskoczone. One i w tym zaskoczeniu musiały się Bożej mądrości uczyć, czasem w sposób przyśpieszony. Widzimy mogiły osoób, które w samotności odchodziły w szpitalach, odizolowane, w tym osoby młody, które wydawać by się mogło mogłyby zwalczyć chorobę czy wirusa. Okazuje się, że i to dla nas jest zagadką. Wirus zabiera osoby zdrowie, silne, który mogłyby mieć nadzieję na życie. Tymczasem misterium naszego życia jest nieodgadnione.
Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych wszystkich zmarłych, którzy zostawili ślad w naszym życiu, którzy wskazywali cele naszego życia, które przyczyniły się do naszego wychowania religijnego i wskazywały najwyższy cel, jakim jest Jezus Chrystus. Do Niego wszyscy wspólnie dążymy. Kiedyś nad naszym grobem ktoś będzie wspominał nasze życie. Mamy teraz szansę, aby te wspomnienia o nas były śladami przebaczenia i miłosierdzia, śladami dającymi nadzieję i miłość".


Łomżyńska nekropolia istnieje od 1801 roku i jest jedną z najstarszych w Polsce. Na jej terenie znajduje się ponad 500 zabytkowych nagrobków. Każdego roku organizowana jest kwesta na rzecz restaurowania i ratowania tych grobów przed zniszczeniem.

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi
Bronakowskiemu z okazji święta patronalnego składamy
serdeczne życzenia: Bóg, który z miłością powołał
Księdza Biskupa do posługi pasterskiej, niech swą łaską
błogosławieństwa wspiera wszelkie apostolskie wysiłki
na rzecz budowania wiary i utwierdzania w miłości
wiernych. Maryja – Królowa Apostołów i Matka Pięknej
Miłości, niech będzie księdzu biskupowi pomocą i obroną.

W dniu 8 grudnia 2020 r. ojciec święty Franciszek ustanowił w Kościele powszechnym Rok św. Józefa. Dokumentem programowym tego roku jest List Apostolski papieża Franciszka Patris Cordae. Następca św. Piotra, przywołując w nim osobę św. Józefa, wymienia także jego osobiste cechy, podsumowując, że był on dla Jezusa cieniem Ojca Niebieskiego.
Rok św. Józefa stał się okazją do różnych przemyśleń i inicjatyw. Z tego względu Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej wraz z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zorganizowały konferencję poświęconą tożsamości ojca i formacji mężczyzn we wspólnotach parafialnych. Odbyła się ona w sobotę 23 października 2021 r. w Sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Około 250 uczestników z różnych męskich grup formacyjnych włączyło się w konkretny program.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową prowadzoną przez Męską Grupę Różańcową Nazaret. Następnie słowo powitania wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, który nawiązał do problemów współczesności nieobcym także mężczyźnie i ojcu. Gości przywitał również przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń dr Tadeusz Kowalewski. Konferencja stała się też okazją do tego, aby wręczyć oficjalnie, na okres próbny, statut Męskiej Grupie Różańcowej Nazaret.
Pierwsze prezentacja konferencji dotyczyła tematyki zaangażowanego ojcostwa. Przedstawił ją Łukasz WACHOWSKI – trener z fundacji Tato.Net oraz założyciel i lider Ojcowskiego Klubu Tato.Net w Wyszkowie. Zachęcił on mężczyzn do świadomego ojcostwa oraz do twórczej obecności w życiu swoich dzieci. Pierwszą część spotkania zakończył wykład ks. dr. Zbigniewa Skuzy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zatytułowany „Św. Józef - ofiarny Opiekun Jezusa i Maryi jako realizacja biblijnego ideału ojca i męża”.
Po przerwie uczestnicy wysłuchali prelekcji ks. dr. Jacek Czaplickiego z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zatytułowanego „Znaczenie dla życia rodzinnego zaangażowania ojców w męskich wspólnotach formacyjnych”. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił między innymi kryteria kościelności wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających w Kościele.
Na zakończenie konferencji, w której wzięli udział księża, katecheci oraz mężczyźni z parafialnych grup formacyjnych, miała miejsce prezentacja poszczególnych wspólnot męskich działających w diecezji łomżyńskiej. Polegała ona przede wszystkim na ukazaniu głównego charyzmatu wspólnoty i sposobów jego realizacji.

Jasna Góra przez dwa piątki października (15 i 22.10) gościła szczególnych pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej. Młodzież maturalna pielgrzymowała do Matki Bożej Częstochowskiej, by wyprosić dary i łaski na czas egzaminów maturalnych i dalszą drogę życia. Młodym ludziom towarzyszyli katecheci, nauczyciele i wychowawcy.
W programie pielgrzymki była katecheza powołaniowa, wspólna droga krzyżowa, celebracja sakramentu pokuty i pojednania, Msza święta oraz Apel Jasnogórski. Pobyt na Jasnej Górze to dla młodych ludzi dobra okazja, aby w duchowej stolicy naszego Narodu z Maryją przyjrzeć się swojemu życiu. Młodzież mogła przez konferencje i modlitwy odkrywać plan Boży na ich życie. Celem tej pielgrzymki nie jest bowiem jedynie modlitwa o pomyślnie zdane egzaminy, ale także modlitwa o rozeznanie życiowego powołania.
Obecność pasterzy naszej diecezji: biskupa Janusza Stepnowskiego i biskupa Tadeusza Bronakowskiego, i kapłanów jest wyrazem towarzyszenia młodym ludziom na drogach ich życia. Modlitwa za młodzież, ofiara Mszy świętej, głoszone słowo Boże, posługa w sakramencie pokuty, błogosławieństwo i dobre słowo - to wszystko jest w pewnym sensie duchowym inwestowaniem w młodych, o których św. Jan Paweł II często powtarzał, że są przyszłością i nadzieją Kościoła. "Stacja Jasna Góra" jest dla nich pomocą w przeżywaniu przez nich młodości i podejmowaniu różnego rodzaju wyborów życiowych. Otaczamy młodzież naszej diecezji modlitwą o dary Ducha Świętego i życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych i różnych wyzwaniach ich życia.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej uroczyście rozpoczął 13 października br. rok akademicki 2021/2022. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Mszę św. celebrowali również ks. Artur Szurawski, kanclerz Kurii Łomżyńskiej, ks. Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ks. Paweł Nocko, rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży oraz ks. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.
W homilii biskup podkreślił istotną rolę posługi organisty w Kościele. Poprzez śpiew i grę na organach muzyk kościelny towarzyszy ludziom w modlitwie, przybliżając ich serca do Boga. To szczególne powołanie wymaga zdobycia odpowiednich umiejętności. Potrzeba wielu lat edukacji w zakresie wokalnym i instrumentalnym, aby dobrze przygotować się do pracy w konkretnej parafii. Podczas Mszy św. chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży zaśpiewał części stałe z Missa VIII – De Angelis, Panie mój w opracowaniu Marcina Pospieszalskiego oraz Anima Christi Marco Frisiny. Na organach akompaniował pan Romuald Milewski, wykładowca DIMK. Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni udali się do auli Instytutu, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.
Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Instytutu. W swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Zaznaczył, że pomimo pandemii wykładowcy i studenci zrealizowali program kształcenia, posługując się trybem zdalnym oraz standardowym. W tym trudnym czasie udało się zorganizować wielkopostny dzień skupienia organistów transmitowany online oraz kilka koncertów sakralnych i patriotycznych. Ksiądz dyrektor wyraził wdzięczność wszystkim wykładowcom Instytutu za ich gorliwą i owocną pracę pedagogiczną oraz wszelką działalność muzyczną na terenie diecezji łomżyńskiej. Słowa podziękowania skierował również do rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, podkreślając wspaniałą współpracę alumnów i studentów Instytutu na płaszczyźnie muzyki sakralnej.
Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. W tym roku 9 osób zostało przyjętych do Instytutu, ale ostatecznie 7 z nich zdecydowało się na edukację. Następnie przedstawiciel studentów pan Mariusz Horoszko w serdecznych słowach przywitał nowo przyjętych studentów. Życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności muzycznych oraz zapewnił o przyjaznej atmosferze Instytutu.
Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomu absolwentce Instytutu pani Ewie Rakowskiej, na co dzień organistce w parafii Zaręby Kościelne. Był to wzruszający moment nie tylko dla pani Ewy, lecz także dla całej społeczności Instytutu.
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał uroczysty hymn Gaude Mater Polonia a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Retoryka w akompaniamencie liturgicznym” dr. Rafała Sulimy, adiunkta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Prelegent ukazał na przykładzie wybranych pieśni z różnych okresów liturgicznych, jak można w różnorodny sposób wykonać je na organach, stosując zabiegi harmoniczne i retoryczne.
Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2021/2022 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz wymianą myśli przy wspólnym poczęstunku.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 r. przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 r. z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2021/2022 w Instytucie kształci się 42 studentów pod kierunkiem 11 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks. kan. Kazimierz Ostrowski.