KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewodniczący - 
Wiceprzewodniczący - Ks. Tomasz GRALA
Ceremoniarz diecezjalny - Ks. Krzysztof CHODKOWSKI

Rada Wydziału


Ks. Tomasz GRALA
Ks. Łukasz ANDRZEJCZYK
Ks. Przemysław ARTEMIUK
Ks. Krzysztof CHODKOWSKI
Ks. Jacek CZAPLICKI
Ks. Dariusz KRAJEWSKI
Ks. Wojciech NOWACKI
Ks. Aleksander SUCHOCKI
Ks. Andrzej SURDYKOWSKI
Ks. Michał WYSZYŃSKI
Ks. Marek ŻMIJEWSKI
P. Dominik BIAŁOBRZESKI
P. Anna KOROTKIEWICZ

Sekcja I: Duszpasterstwo zwyczajne

Odpowiedzialny: Ks. Krzysztof CHODKOWSKI
Koordynacja przepowiadania słowa Bożego, sprawowania sakramentów i posługi charytatywnej.

Sekcja II: Duszpasterstwo nadzwyczajne

Duszpasterstwa specjalne:

Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę - Ks. Wiesław OŁOWSKI
Duszpasterstwo akademickie - Ks. Tomasz GRALA
Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych - Ks. Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo ekumeniczne - Ks. Przemysław ARTEMIUK
Duszpasterstwo emigrantów - Ks. Paweł SOBOTKA
Duszpasterstwo głuchoniemych - Ks. Kazimierz OSTROWSKI
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim i ostrowskim - Ks. Szymon BIEDRZYCKI
Duszpasterstwo harcerzy:
- w rejonach duszpasterskich: kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim - Ks. Andrzej POLAKOWSKI
- w rejonach duszpasterskich: ostrołęckim, ostrowskim - Ks. Robert SZULENCKI
Duszpasterstwo kobiet - Ks. Michał WYSZYŃSKI
Duszpasterstwo kolejarzy - 
Duszpasterstwo kultury zdrowia i sportu - Ks. Radosław RYŁKA
Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców - Ks. Zbigniew PYSKŁO
Duszpasterstwo niewidomych - Ks. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo osób niedostosowanych społecznie - Ks. Adam JABŁOŃSKI
Duszpasterstwo parlamentarzystów i samorządowców - Ks. Jan ŚWIERAD
Duszpasterstwo placówek opiekuńczo-wychowawczych - Ks. Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo policjantów:
- teren woj. podlaskiego - Ks. Grzegorz SUCHTA
- teren woj. mazowieckiego - Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Duszpasterstwo pracowników banku - Ks. Andrzej GODLEWSKI I
Duszpasterstwo pracowników gospodarki leśnej, wodnej i parków narodowych - Ks. Krzysztof DYLNICKI
Duszpasterstwo pracowników komunalnych i ochrony środowiska - Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Duszpasterstwo pracowników kościelnych - Ks. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo pracowników środków masowego przekazu - Ks. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo prawników - Ks. Marcin WASIELEWSKI
Duszpasterstwo przedsiębiorców - Ks. Waldemar ŚWIĄTKOWSKI
Duszpasterstwo ratownictwa medycznego - Ks. Radosław KUBEŁ
Duszpasterstwo Rodziny Radia Maryja - Ks. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo rolników - Ks. Marek DEMBIŃSKI
Duszpasterstwo służby liturgicznej - Ks. Grzegorz KARWOWSKI
Duszpasterstwo służby zdrowia - Ks. Sławomir GAWRYŚ
Duszpasterstwo strażaków - Ks. Jarosław ŚWIDEREK
Duszpasterstwo środowisk twórczych - Ks. Marian MIECZKOWSKI
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej: ks. Radosław KUBEŁ
Duszpasterstwo trzeźwości - Diecezjalna Rada Trzeźwościowa
- Ks. Tomasz WILGA, Śniadowo - przewodniczący
- Pani Joanna KLECZYŃSKA, Łomża
- Pan Mariusz KUBEŁ, Ostrołęka
- Ks. Kamil PAŹ, Długosiodło
- Siostra Cecylia PURTA, Łomża
- Pani Renata SZYMAŃSKA, Łomża
- Pan Bogusław ZYCH, Ostrołęka
Duszpasterstwo w sanktuariach - Ks. Marek MILANOWSKI
Duszpasterstwo więziennictwa - Ks. Adam JABŁOŃSKI
Duszpasterstwo związków i stowarzyszeń paramilitarnych oraz rekonstrukcji historycznej - Ks. Zbigniew PYSKŁO

Sekcja III: Ruchy, Wspólnoty i Stowarzyszenia kościelne

Asystent kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Łomżyńskiej - ks. Aleksander SUCHOCKI
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej – Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Domowy Kościół - Ks. Łukasz ANDRZEJCZYK
Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” - Ks. Marian JAMIOŁKOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - Ks. Sławomir GAWRYŚ
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Ks. Mariusz SZULC
Katolickie Stowarzyszenie Theoforos - Ks. Jacek DĄBROWSKI
Międzynarodowe Stowarzyszenie Equipes Notre-Dame - Ks. Robert SZULENCKI
Odnowa w Duchu Świętym - Ks. Wojciech NOWACKI
Przyjaciele Oblubieńca - Ks. Michał WYSZYŃSKI
Różaniec rodziców modlących się za dzieci - Ks. Dariusz KRAJEWSKI
Ruch „Światło-Życie” – Ks. Marian GROCHOWSKI i Ks. Marek CHOJNOWSKI
Ruch Gloriosa Trinità - Ks. Tomasz ŚWIĘCIŃSKI
Ruch Rodzin Nazaretańskich - Ks. Andrzej STYPUŁKOWSKI
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Ks. Jacek KOTOWSKI
Stowarzyszenie Żywego Różańca - Ks. Dariusz KRAJEWSKI

Sekcja IV: Dzieła apostolskie i domy formacyjne

Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Łomży - Bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Dom Rekolekcyjny Św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży - Ks. Robert ŚLIWOWSKI
Dom Rekolekcyjny w Porządziu - Ks. Stefan CEBEREK
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Hodyszewie - Ks. Rafał CZEKALEWSKI SAC
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II - Ks. Jan KRUPKA
Papieskie Dzieła Misyjne - Ks. Adam KRAWCZYK
Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia - Ks. Zbigniew PYSKŁO

Sekcj
a V: Dzieło Nowej Ewangelizacji

Odpowiedzialny: Ks. Andrzej SURDYKOWSKI

Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej – ks. Andrzej SURDYKOWSKI i ks. Marek ŻMIJEWSKI
Szkoła Nowej Ewangelizacji Theoforos – ks. Jacek DĄBROWSKI