Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży - VI etap

 

Diecezja Łomżyńska otrzymała darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.

 

 


 Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży - V etaptablica.jpg

Nazwa zadania:
„Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - V etap”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 93 000 zł
DOFINANSOWANIE - 60 000 zł - dotacja celowa Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

Opis zadania:
1. demontaż docieplenia budynku- ściany zachodniej wykonanego ze styropianu
2. wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych
3. wymiana i uzupełnienie brakujących detali architektonicznych na elewacji od strony północnej
4. wymiana obróbek blacharskich
5. wymiana okładzin cokołu elewacji ściany północnej z płytek glazurowych na okładzinę kamienną granitową.