Nazwa zadania:

Dostosowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynek Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - II etap

Opis zadania:

Remontem objęto:

a) roboty remontowe wewnętrzne: pomieszczenia II piętra, klatkę schodową małą, klatkę schodową dużą, łazienkę męską na parterze w zakresie:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- naprawa szpachlowań wraz z gruntowaniem  ścian    

- malowanie ścian w kolorach jasnych

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wymiana kasetonów z sufitów podwieszanych wraz z oczyszczeniem i pomyciem konstrukcji stalowej w/w sufitów

- demontaż i ponowny montaż urządzeń w pomieszczeniach na czas prac remontowych

- wymiana grzejników i zaworów centralnego ogrzewania

- wykonanie sufitu podwieszanego z odpornością ogniową na klatce schodowej małej

- montaż profili dekoracyjnych przy suficie na klatce schodowej małej

- wymiana wyłączników, gniazd wtyczkowych instalacyjnych elektrycznych

- wymiana lamp awaryjnych i ewakuacyjnych wraz z okablowaniem

b) roboty remontowe zewnętrzne: instalacja odgromowa

- montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej

- montaż uziomów ze stali profilowanej miedzianej

- wykonanie pomiarów elektrycznych

- naprawa uszkodzeń ocieplenia budynku spowodowanych naprawą instalacji odgromowej

 -------------------------------

 -------------------------------

„Wyposażenie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynek Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12”

Opis zadania:

 1. wyposażenie sali matematyczno-przyrodniczej;
 2. wyposażenie pracowni informatycznej;
 3. wyposażenie laboratorium językowego;
 4. zakup i montaż monitorów do sal lekcyjnych;
 5. zakup kanap do przestrzeni wspólnej dla uczniów.

www tablica katolik 180x120 wizualizacja 1

 
 -------------------------------
 

„Dostosowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynek Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12”

Opis zadania:

 1. roboty przy elewacji;
 2. wymiana okien piwnicznych;
 3. docieplenie ostatniego stropu;
 4. wymiana drzwi p.poż na poddasze – z klatki schodowej małej;
 5. impregnacja więźby dachowej;
 6. dostosowanie sal lekcyjnych, pomieszczeń pomocniczych, łazienek, korytarzy, klatek schodowych;
 7. montaż instalacji fotowoltaicznej.

www tablica katolik 180x120 wizualizacja 2

 

 -------------------------------

 

tablica katolik 2small

 

 

-------------------------------

Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży - VI etap

zdjecie tablicy small 2022

 

Nazwa zadania:
„Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - VI etap”

CAŁKOWITA WARTOŚC ZADANIA – 130 000 zł

DOFINANSOWANIE - 100 000 zł – dotacja celowa Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

Prace budowalne w zakresie elewacji północnej:
1. demontaż docieplenia budynku wykonanego ze styropianu;
2. montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych;
3. odtworzenie detali architektonicznych na elewacji;
4. wymiana obróbek blacharskich;
5. wymiana okładzin cokołu elewacji ściany północnej z płytek glazurowych na okładzinę kamienną.

 

-------------------------------

 

Diecezja Łomżyńska otrzymała dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.

 

 

-------------------------------

Diecezja Łomżyńska otrzymała darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie VI etapu prac remontowych zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. Sadowej 12, budynku Diecezji Łomżyńskiej.


 Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży - V etaptablica.jpg

Nazwa zadania:
„Remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, budynku Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 12 - V etap”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 93 000 zł
DOFINANSOWANIE - 60 000 zł - dotacja celowa Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

Opis zadania:
1. demontaż docieplenia budynku- ściany zachodniej wykonanego ze styropianu
2. wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych
3. wymiana i uzupełnienie brakujących detali architektonicznych na elewacji od strony północnej
4. wymiana obróbek blacharskich
5. wymiana okładzin cokołu elewacji ściany północnej z płytek glazurowych na okładzinę kamienną granitową.