KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO

NA WIELKANOC 2021

Umiłowani Bracia i Siostry,

Wiadomość o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich serca radością. Zrozumieli bowiem patrząc na pusty grób Zbawiciela, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia.

Niech wielkanocna radość, pomimo różnych lęków, także powodowanych pandemią, stanie się udziałem nas wszystkich.

Niech wielkanocny pokój, przyniesiony światu przez Syna Bożego, zagości na stałe w naszych sercach.

Niech wielkanocny czas będzie okazją do wielbienia Boga i doświadczania Jego miłości w codziennym życiu.

Wraz z Biskupem Tadeuszem życzymy Wam – Umiłowani Diecezjanie – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz żywej wiary, która pozwoli z nową nadzieją patrzeć w przyszłość.

Wasz Biskup

+Janusz Stepnowski

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.  

N. 251/B/2021

WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 ROKU
DLA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

               W oparciu o wytyczne Stolicy Apostolskiej i wskazania Konferencji Episkopatu Polski, ustanawiam następujące normy dotyczące duszpasterstwa i liturgii w Diecezji Łomżyńskiej na Wielki Tydzień 2021 r.

 1. W związku z obowiązującymi normami bezpieczeństwa sanitarnego niektóre formy liturgii i pobożności ludowej mogą być, według roztropnego rozeznania duszpasterzy uproszczone, bądź dostosowane do okoliczności. Liturgię należy sprawować bez niekoniecznych śpiewów i procesji. Dekoracje świąteczne należy urządzić skromnie i z umiarem.
 2. Należy stosować się do aktualnych obostrzeń sanitarnych: limit osób (1 osoba na 20 m 2), dystans społeczny, zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk.
 3. Obrzędy Niedzieli Palmowej należy sprawować wewnątrz budynku sakralnego. Można przejść procesyjnie przez świątynię, ale jedynie z udziałem asysty. Pokropienia palm należy dokonać w tradycyjnej formie z użyciem świeżej wody pobłogosławionej przed każdą liturgią.
 4. Kapłanom pozostającym w izolacji pozwalam na sprawowanie Mszy św. sine populo poza miejscem świętym z zachowaniem przepisów liturgicznych z wyłączeniem liturgii Wigilii Paschalnej.
 5. Msza św. krzyżma z poświęceniem olejów będzie sprawowana w Katedrze Łomżyńskiej w Wielki Czwartek 1 kwietnia br. o godz. 10.00. Do koncelebry zapraszam wyznaczonych przedstawicieli Centralnych Instytucji Diecezji oraz Księży Dziekanów lub ich reprezentantów.
 6. Zezwalam na sprawowanie w Wielki Czwartek dwóch Mszy Wieczerzy Pańskiej (por. art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych). W tym roku należy pominąć obrzęd obmycia nóg, natomiast przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji powinno odbyć się po drugiej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
 7. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej między 9 i 10 wezwaniem należy dodać wezwanie Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku do dekretu). Adoracja krzyża po odsłonięciu odbywa się przez przyklęknięcie bez podchodzenia do krzyża. Adorację można przedłużyć przez odpowiedni śpiew; w tym czasie należy dokonać tradycyjnej zbiórki ofiar na Boży Grób w Jerozolimie.
 8. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotą może odbyć się jedynie poza świątynią (na placu przed kościołem lub w innym odpowiednim miejscu). Nie należy urządzać błogosławieństwa pokarmów w domach prywatnych. Wiernych, którzy nie będą uczestniczyli w tym obrzędzie, należy zachęcić do odmówienia błogosławieństwa pokarmów w domu rodzinnym podczas świątecznego posiłku według podanego obrzędu (w załączniku).
 9. Liturgia Wigilii Paschalnej może być sprawowana w formie uroczystej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Należy wykonać minimalną ilość czytań i ograniczyć śpiewy.
 10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie należy urządzać tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Zezwalam aby w tym dniu według roztropnego rozeznania sprawować więcej Mszy św.
 11. W czasie Triduum Paschalnego należy umożliwić wiernym poza godzinami sprawowanych liturgii możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania aż do późnych godzin nocnych. Można przy tej okazji, poza Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, sprawować Obrzęd Komunii św. poza Mszą św.
 12. Zachęcam duszpasterzy do organizowania transmisji liturgii Triduum Paschalnego przez środki społecznego przekazu, aby w ten sposób umożliwić wiernym pozostającym w domach uczestnictwo i łączność duchową. Liturgia Triduum Paschalnego będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
 13. Przypominam, iż nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w dni nakazane.

Dziękuję wszystkim kapłanom za ich gorliwą posługę wielkopostną i przygotowanie wiernych do przeżywania Świąt Paschalnych. Wszystkie wspólnoty parafialne: rodziny, osoby samotne, chorych, cierpiących i wszystkich troszczących się o nich polecam Bogu wypraszając łaskę błogosławieństwa.

 

 

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.       

N. 252/B/2021

Załaczniki:

 

Kalendarz duszpasterski na kwiecień 2021

1 kwietnia - Wielki Czwartek, w kościele katedralnym Msza Krzyżma

Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne, wieczorem Msza św. Wieczerzy Pańskiej,

2 kwietnia - Wielki Piątek Męki Pańskiej, rozpoczyna się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego,

3 kwietnia - Wielka Sobota, spotkanie paschalne w WSD w Łomży,

4 kwietnia _ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,

5 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny - II Dzień Świąt,

6 - 8 kwietnia (wtorek - czwartek) - rekolekcje kapłańskie w WSD w Łomży,

10 kwietnia (sobota) - spotkanie paschalne liderów i animatorów Odnowy w Duchu Świętym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży,

11 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, odpust w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży,

18 kwietnia (niedziela) - Narodowy Dzień czytania Pisma Świętego,

18 - 24 kwietnia - 13. Tydzień Biblijny,

22 kwietnia (czwartek) - Msza św. z modlitwą do św. Charbela w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

23 kwietnia (piątek) - uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika,

24 kwietnia (sobota) - sesja Szkoły Ewangelizatorów Diecezji Łomżyńskiej w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,

25 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania,

25 kwietnia (niedziela) - Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie w rejonach,

27 kwietnia (wtorek) - Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele przyseminaryjnym w Łomży.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.

N. 249/2021

Komunikat dotyczący

rekolekcji dla młodzieży z Radiem Maryja

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza młodzież Diecezji Łomżyńskiej do udziału w rekolekcjach wielkopostnych z Radiem Maryja. Będą one nadawane z kościoła pw. Świętego Krzyża w Łapach, w dniach 25 - 27 marca 2021 roku.

Konferencje rekolekcyjne, które będą transmitowane w godz. 16.30 i 18.00 będzie głosił duszpasterz młodzieży - ks. Adam ULATOWSKI. Rozważania rekolekcyjne zostaną poszerzone każdego dnia o "Rozmowy niedokończone" o 21.30. Będą one poświęcone kondycji młodego pokolenia.

Tematy rekolekcji są następujące:

25 marca (czwartek) – „Jezus, Maryja i Józef, czyli grunt to rodzina"

26 marca (piątek) – „Św. Józef, czyli czyste sumienie najlepszą poduszką do snu"

27 marca (sobota) – „Jezus żyje, czyli najlepsze jest ciągle przed nami"

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 22 marca 2021 r.

N. 245/2021