KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

na Dzień Świętości Życia 2024

           

Przewielebny Księże Proboszczu,

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”. Słowa świętego Jana Pawła II są dziś szczególnie aktualne. Demonstracje zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci, domaganie się legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, finansowanie in vitro, agresywna promocja związków homoseksualnych, podważanie nierozerwalności małżeństwa, wyśmiewanie czystości i wierności żonie albo mężowi, dostępność bez recepty pigułki „dzień po” – to dla niektórych przejawy nowoczesności i postępu. Zwolennicy takiej wizji świata chcą ją narzucić całemu społeczeństwu, a sianie szkodliwych treści chcą rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, rozpychając się z demoralizującymi programami w szkołach i przedszkolach. Nie musimy uczyć się na własnych błędach. Popatrzmy na społeczeństwa zachodnie. Nieszczęśliwe rodziny, brak autorytetów, coraz wyższe wskaźniki samobójstw dzieci i młodzieży, eutanazja i wiele innych – to skutki życia bez Boga i bez poszanowania drugiego człowieka.

Święty Jan Paweł II przewidział te zagrożenia. W 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywał do modlitwy za życie. Mówił: „Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”. Te słowa nadal zobowiązują i mobilizują do działania. Zawsze w tej kolejności: najpierw modlitwa, potem działanie.

Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny Świętemu Janowi Pawłowi II, który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae)., przed zbliżającym się Dniem Świętości Życia (Święto Zwiastowania Pańskiego), który w tym roku obchodzić będziemy 8 kwietnia, podejmujemy następujące inicjatywy:

 1. IV TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA.
 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka po raz czwarty przedstawiło inicjatywę Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Z racji obchodów Wielkiego Tygodnia tegoroczna edycja tego wydarzenia przypada po Świętach Wielkanocnych. Rozpocznie się 2 kwietnia, a zakończy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia). Inicjatywa posiada rekomendację Konferencji Episkopatu Polski. Codziennie należy odmawiać: rozważanie z Listu do rodzin św. Jana Pawła II oraz modlitwę na każdy dzień, modlitwę z encykliki Evangelium vitae oraz dla chętnych Litanię do Świętej Rodziny. Książeczki z tekstami modlitw na poszczególne dni otrzymali księża dziekani w liczbie po jednej na każdą parafię. Rozważania znaleźć można także na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy parafian, wspólnoty działające przy parafii oraz całe rodziny.
 1. DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO.
 • Prosimy Księży o zorganizowanie w parafiach nabożeństw w intencji ochrony i poszanowania każdego ludzkiego życia oraz o przeprowadzenie wśród wiernych Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 • Deklaracje dotyczące Dzieła Duchowej Adopcji można nabyć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
 • Każda parafia posiada Księgę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przypominamy, że Księga ta zawiera Liturgię uroczystych przyrzeczeń oraz najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Prosimy o wpisywanie do niej imion i nazwisk osób, które w Dzień Świętości Życia, i nie tylko tego dnia (do krucjaty można przystąpić w każdej chwili), podejmą się modlitwy za dzieci, których życie znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Księga znajduje się wśród innych ksiąg w kancelarii parafialnej, które należy przedstawić przy wizytacji kanonicznej.
 • W celu rozszerzania dzieła Duchowej Adopcji – przychylając się do prośby krajowego moderatora DADP – proponujemy powołanie w każdej parafii animatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zadaniem animatora byłby kontakt z krajowym moderatorem, proboszczem i osobami, które podjęły duchową adopcję. Ponadto do jego zadań należałoby: przekazywanie materiałów, przygotowanie comiesięcznych Mszy św. dla życia, akcji charytatywnych, udział w pielgrzymce na Jasną Górę, uczestnictwo w rekolekcjach, itp. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy w przekazanych materiałach.
 1. INFORMACJA DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH.
 • Prosimy o podanie wiernym w ogłoszeniach parafialnych, informacji ochrony ludzkiego życia: „Instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej Diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania (numer: 698 761 737), Hospicjum Perinatalne, dwa Okna Życia (Łomża – ul. Dworna 32 i Ostrołęka – ul. Szwedzka 2a) oraz duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Łomży (Parafia pw. św. A. Boboli) i w Ostrołęce (Parafia pw. św. Franciszka). Więcej informacji na stronie: www.duszpasterstwo.rodzin.lomza.pl
 1. CENTRALNE OBCHODY DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W KATEDRZE ŁOMŻYŃSKIEJ.
 • Informujemy, że Mszy św. 8 kwietnia br. o godzinie 12:00 w Katedrze przewodniczył będzie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Ksiądz Biskup przyjmie także uroczyste deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 1. MODLITWA ZA LEKARZY.
 • Zachęcamy do modlitwy za pracowników służby zdrowia, szczególnie za ginekologów położników, patologów ciąży i położne.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

Łomża, dnia 25 marca 2024 r.

N. 146/2024