Decyzja o utworzeniu Diecezjalnego Domu Księży Emerytów zostałaDecyzja o utworzeniu Diecezjalnego Domu Księży Emerytów zostałapodjęta w 1968 r. przez Biskupa Czesława Falkowskiego. Po odzyskaniuw całości budynku dawnego klasztoru OO. Bernardynów w Tykocinie, BiskupMikołaj Sasinowski w 1970 r. skierował tam Ks. Stanisława Wierzbickiegoz poleceniem remontu budynku i przygotowania do otwarcia Domu KsiężyEmerytów. W latach 1971-1975 budynek poklasztorny został gruntownieodremontowany. Dom w Tykocinie funkcjonował w latach 1973-1997.W latach 1987-1996 z inicjatywy Biskupa Juliusza Paetza został wybudowanynowy Diecezjalny Dom Księży Emerytów w Łomży, usytuowanyw ogrodzie biskupim. Biskup Stanisław Stefanek dekretem z dnia 22.02.1997 r.ustanowił Dom Wspólnoty Kapłańskiej (Diecezjalny Dom Księży Emerytów) w Łomży, który rozpoczął funkcjonowanie w połowie 1997 r. W latach 2012-2015 z inicjatywy Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, staraniem Ekonoma Diecezji i Dyrektora Domu, przeprowadzono remont i odnowiono cały budynek.

Dyrektor: Ks. Krzysztof CHODKOWSKI