STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zbójna - Parafia pw. św. Wincentego à Paulo

Kontakt 18-416 ZBÓJNA, ul. Łomżyńska 43
gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: zbojna@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Henryk OSOWIECKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 7.00; 17.00 (maj,czerwiec); 16.00 (październik)
Odpusty: św. Wincentego à Paulo, św. Stanisława BM
Obszar administracyjny Zbójna, Dębniki (3), Gawrychy (7), Gątarze (8), Laski (5), Osowiec (4), Pianki (3,5), Ruda Osowiecka (6), Stanisławowo (10), Tabory Rzym (4), Wyk (8)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński św. Brunona

Opis

Parafia pw. św. Wincentego àPaulo została erygowana 23.08.1892 r. z terytorium parafii Nowogród.

Kościół murowany pw. św. Wincentego à Paulo zbudowany w latach 1889-1892, pobłogosławiony 23.08.1892 r. przez ks. Wincentego Sienkiewicza proboszcza z Nowogrodu. W 1915 r. zniszczony, w 1923 r. odbudowany staraniem ks. Aleksandra Witkowskiego; konsekrowany 27.06.1926 r. przez Biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego.

Liczba wiernych: 1925