STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zambrów - Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika

Kontakt 18-301 ZAMBRÓW, ul. Ks. Henryka Kulbata 2
m., gm. Zambrów, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
e-mail: zambrow.jozef@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Grzegorz ŚNIADACH
Wikariusze: Ks. Adam PIETRZAK
Ks. Robert ZABIELSKI
Emeryt: Ks. Zdzisław GODLEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
Odpusty: św. Józefa Robotnika, św. Rocha
Obszar administracyjny Zambrów - ulice: Al. Wojska Polskiego (parzyste od nr. 50, nieparzyste od nr. 41), Grunwaldzka (parzyste), Magazynowa, Ogrodowa (od nr. 23), Przykoszarowa, Przytorowa; Chmiele (8), Chorzele (8), Czartosy (6), Dąbki (7), Długobórz I (5), Długobórz II (5,5), Grochy Łętownica (8), Grochy Pogorzel (7), Łosie (5), Osowiec (6), Rykacze (5), Sasiny (7), Wądołki Wiklina (1), Wola Zambrowska Poligon (0,5)

Lokalizacja

Dekanat Zambrowski

Opis

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika została erygowana 29.11.1992 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza, w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego, utworzonego 23.12.1990 r. przy murowanej tymczasowej kaplicy pw. św. Józefa Rzemieślnika wybudowanej w 1990 r. Parafia powstała z terytorium parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

W latach 1996-2000 staraniem ks. prob. Mariana Olszewskiego został wybudowany i wyposażony kościół murowany, wg projektu arch. Henryka Toczydłowskiego z Białegostoku; poświęcony 17.12.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 6050