STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Wygoda - Parafia pw. NMP Matki Kościoła

Kontakt Wygoda, ul. Kościelna 2, 18-400 ŁOMŻA
gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: wygoda@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jarosław CHOJNOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: NMP Matki Kościoła
Obszar administracyjny Wygoda, Bacze Suche (2), Czerwony Bór (4), Czerwony Bór Stacja (1), Modzele Stare (1,5), Modzele Skudosze (2), Polki (3)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński Katedralny św. Michała Archanioła

Opis

Parafia pw. NMP Matki Kościoła została erygowana 10.04.1994 r. przezn Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego utworzonego 1.07.1992 r. z terytorium parafii Puchały.

Kościół murowany pw. NMP Matki Kościoła został zbudowany w latach 1973-1977 staraniem ks. prob. Lucjana Godlewskiego i wik. ks. Kazimierza Gackiego. Do architektury nowego kościoła włączono znajdującą się w Wygodzie starą murowaną kapliczkę. Kościół konsekrowany 6.07.1980 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.

Liczba wiernych: 921