STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Stawiski - Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Kontakt 18-520 STAWISKI, ul. Łomżyńska 1
m. i gm. Stawiski, pow. kolneński, woj. podlaskie
email: stawiski@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Wojciech TUROWSKI
Wikariusz: Ks. Grzegorz DĘBEK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
w dni powszednie: 7.00, a środa i piątek 17.00
Odpusty: św. Antoniego Padewskiego, MB Anielskiej, św. Franciszka z Asyżu
Obszar administracyjny Stawiski, Barżykowo (3), Budy Stawiskie (3), Cedry (3), Chmielewo (1,5), Cwaliny (6), Karwowo (7), Koziki (7), Kuczyny (2), Laskowiec (7), Michny (2), Rogale (3), Rostki (4), Skroda Mała (6), Tafiły (2), Zabiele (5)

Lokalizacja

Dekanat Jedwabieński

Opis

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego erygowana 5.05.1903 r. przy kościele pofranciszkańskim przez administratora diec. sejneńskiej ks. prałata Józefa Antonowicza.

Kościół murowany pw. św. Antoniego Padewskiego w stylu późnego baroku wybudowany w latach 1813-1818 z fundacji właściciela dóbr Stawiski Antoniego Bykowskiego. Pobłogosławiony 4.10.1822 r. przez oficjała łomżyńskiego ks. Andrzeja Żmijewskiego. Kościół poświęcony 15.06.2003 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Dnia 8 grudnia 2015 roku Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski dokonał uroczystego poświęcenia nowego ołtarza posoborowego.

Liczba wiernych: 2890