STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łomża - Parafia pw. NMP Częstochowskiej

Kontakt 18-402 ŁOMŻA 4, ul. Poznańska 137
m. n. p. p.; m., gm. Łomża, woj. podlaskie
lomza.nmp@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Paweł BEJGER
Wikariusz: Ks. Paweł GRALA
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.30 (w roku szkolnym), 16.00
w dni powszednie: 17.00
Odpusty: NMP Częstochowskiej
Obszar administracyjny Łomża - ulice: Aleja Legionów, Kamienna, Kraska Duża, Kraska Mała, Krucza, Ładna, Poznańska, Rubinowa, Szafirowa; Konarzyce (1), Łochtynowo (1,5)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński św. Brunona

Opis

Parafia pw. NMP Częstochowskiej została erygowana 17.08.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu i parafii Bożego Ciała w Łomży.

Kościół murowany pw. NMP Częstochowskiej zbudowany w latach 1996-1997 staraniem ks. Henryka Jankowskiego, proboszcza parafii św. Brunona w Łomży, przy współudziale wikariusza ks. Eugeniusza Sochackiego. Kościół konsekrowany 17.08.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1999