STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Ostrołęka - Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Kontakt 07-401 OSTROŁĘKA 3, ul. I Armii Wojska Polskiego 44
m. n. p. p.; m., gm. Ostrołęka, woj. mazowieckie
e-mail: ostroleka.pallotyni@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Tomasz ZACZKIEWICZ SAC
Wikariusze: Ks. Marek KSIĄŻAK SAC
Ks. Jarosław NAKIELSKI SAC
Ks. Wojciech WINEK SAC
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 11.30, 18.00, 8.00, 10.30 w Laskowcu, 13.00 w Domu Poprawczym
16.00 - Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
w dni powszednie: 7.00, 18.00; w Laskowcu 19.00 (zimą 17.00)
Odpusty: św. Wojciecha BM, Wniebowzięcia NMP
Obszar administracyjny Ostrołęka - ulice: I Armii Wojska Polskiego, Batalionu „Czwartaków”, Bielik i Makarowej, Braterstwa Broni, Broniewskiego, Energetyczna, Fabryczna, ks. Jana Krzemińskiego, Jasna, Kołobrzeska, Koszarowa, Krańcowa, Legionowa, Łomżyńska, Partyzantów, ks. Antoniego Pęksy, Piękna, Środkowa, Gen. Turskiego, 5 Pułku Ułanów, Wspólna; Nowa Wieś Osiedle (1), Laskowiec (5), Teodorowo (2,5)

Lokalizacja

Dekanat Ostrołęcki św. Antoniego

Opis

Parafia pw. św. Wojciecha BM została erygowana 1.04.1981 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.

Obecny kościół parafialny murowany pw. św. Wojciecha BM był zbudowany w 1890 r. jako cerkiew na terenie koszar wojska rosyjskiego. W 1916 r. katolicy przejęli świątynię, która w okresie międzywojennym była kościołem garnizonowym. W latach 1952-1957 kościół był zamknięty. W latach 1958- 1961 staraniem ks. J. Kaczyńskiego kościół został odrestaurowany i dobudowano dwie zakrystie. Od 1975 r. duszpasterstwo przy kościele św. Wojciecha BM zostało powierzone Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księżom Pallotynom). Kościół został uroczyście poświęcony 23 czerwca 2018 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Na terenie parafii w miejscowości Laskowiec znajduje się kaplica wybudowana w latach 1993-1997, obsługiwana codziennie przez jednego z księży wikariuszy.

Liczba wiernych: 1800