STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łyse - Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata

Kontakt 07-437 ŁYSE, ul. Kościelna 18
gm. Łyse, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: lyse@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof DYLEWSKI
Wikariusz: Ks. Michał KONOPKA
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
w dni powszednie: 7.00, (środa 7.00 i 17.00)
Odpusty: św. Anny, Chrystusa Króla Wszechświata
Obszar administracyjny Łyse, Dęby (3-5), Pupkowizna (3-8), Serafin (2-9), Tyczek (5-8), Wejdo (4-7)

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia Łyse erygowana 16.09.1884 r. przez Biskupa płockiego Kacpra Borowskiego do 2000 roku nosiła tytuł św. Anny.

W 1789 r. wybudowano drewnianą kaplicę, którą powiększono w 1863 r. Istniejący do dziś kościół drewniany pw. św. Anny wybudowany w 1882 r. staraniem ks. prob. Józefa Gadomskiego był pobłogosławiony w 1893 r. przez Biskupa płockiego Michała Nowodworskiego. Kościół spełniał funkcję kościoła parafialnego do 2000 roku. W latach 1998-2002 staraniem ks. prob. Czesława Oleksego został wybudowany i wyposażony kościół murowany pw. Chrystusa Króla Wszechświata, według projektu arch. Wojciecha i Anny Kawęczyńskich z Warszawy. Kościół został pobłogosławiony 20.12.2000 r. i poświęcony 9.06.2002 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Od tego czasu parafia zmieniła tytuł naChrystusa Króla Wszechświata”.

Liczba wiernych: 3660