STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łomża - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Kontakt 18-400 ŁOMŻA, ul. Wąska 93
m. n. p. p.; m., gm. Łomża, woj. podlaskie
e-mail: lomza.bobola@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej POPIELSKI
Wikariusze: Ks. Maciej CURYŁO
Ks. Waldemar GÓRSKI
Emeryt: Ks. Edward ZAMBRZYCKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00
w dni powszednie: 7.30, 18.00
Odpusty: św. Andrzeja Boboli, Ofiarowania NMP, św. Antoniego Padewskiego, św. Wawrzyńca
Obszar administracyjny Łomża - ulice: Boczna, Górna, Kasztelańska (bl.1,2,4,6,8), Kierzkowa (od ul. Sikorskiego), Królowej Bony, Księżnej Anny (bl. 22), Owocowa, Rycerska (bl. 2,4,4a,6,8,10), Sikorskiego (str. północna), Szymańskiego, Szosa Zambrowska (str. północna), Witosa, Wąska (od ulicy Sikorskiego), Zdrojowa; Stara Łomża n/rz (3), Stara Łomża przy szosie (4-5), Stara Łomża - Zosin (5)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński Katedralny św. Michała Archanioła

Opis

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli została erygowana 4.03.2003 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła i parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży.

W dniu 18. 04.2003 r. postawiono krzyż na placu budowy. Staraniem ks. prob. Andrzeja Popielskiego została wybudowana tymczasowa kaplica, która pełniła funkcję świątyni parafialnej, pobłogosławiona 23.11.2003 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, rozebrana w 2011 r. Dnia 2.04.2005 r. rozpoczęto budowę świątyni parafialnej po pobłogosławieniu przez Biskupa łomżyńskiego placu budowy. W ramach obchodów diecezjalnych 350. rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli, patrona Diecezji Łomżyńskiej i parafii, dnia 16.05.2007 r. został wmurowany pod budowę świątyni kamień węgielny pochodzący ze wzgórza św. Wawrzyńca w Starej Łomży n/rz., poświęcony przez Biskupa Stanisława Stefanka w dniu 6.04.2005 r. w Rzymie, podczas parafialnej pielgrzymki w czasie uroczystości pogrzebowych Papieża Jana Pawła II. Świątynia zbudowana staraniem ks. prob. Andrzeja Popielskiego, według projektu Pracowni Architektonicznej Anny Polkowskiej, Urszuli Zabiełło i Mikołaja Długosza z Warszawy. Dnia 25.12.2010 r. Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek pobłogosławił kościół i rozpoczęto w nim sprawowanie kultu Bożego.

Liczba wiernych: 2960