STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łomża - Parafia pw. Bożego Ciała

Kontakt 18-403 ŁOMŻA 5, ul. Przykoszarowa 26
m. n. p. p.; m., gm. Łomża, woj. podlaskie
e-mail: lomza.bozecialo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Radosław KUBEŁ
Wikariusze: Ks. Bartosz BRZOSTOWSKI
Ks. Łukasz BRZOSTOWSKI
Ks. Grzegorz CHEŁSTOWSKI
Emeryt: Ks. Antoni OŁÓW
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, w Giełczynie: zimą 9.00, latem 15.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
Odpusty: NMP Królowej Polski, Bożego Ciała, św. Stanisława Kostki
Obszar administracyjny Łomża - ulice: Bursztynowa, Chmielna, Handlowa, Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja, Al. Legionów, Małachowskiego, Al. Piłsudskiego, Przykoszarowa, Pszczela, Słodka, Staffa bl. 2,4,6,8,10, Śniadeckiego, Wiosenna, Zawady Przedmieście; Giełczyn (5), Zawady Wieś (0,8)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński Katedralny św. Michała Archanioła

Opis

Parafia pw. Bożego Ciała została erygowana 3.12.1989 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza w granicach terytorium samodzielnego ośrodka duszpasterskiego istniejącego od 24.09.1988 r. przy tymczasowej drewnianej kaplicy. Utworzona została z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży. W 1997 r. odłączono część parafii Bożego Ciała do nowo powstałej parafii Krzyża Świętego, równocześnie przyłączając do parafii Bożego Ciała część terytorium parafii Miłosierdzia Bożego.

W latach 1990-2008 staraniem ks. prob. Ferdynanda Gryszki został wybudowany kościół murowany pw. Bożego Ciała jako wotum wdzięczności za dar III Pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas której zakończono II Krajowy Kongres Eucharystyczny. W dniu 3.06.1995 r. Biskup Juliusz Paetz dokonał wmurowania pod budujący się kościół kamienia węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny. Dnia 18.09.2008 r. Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek z udziałem Biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego i Biskupa seniora Tadeusza Zawistowskiego dokonał poświęcenia kościoła. 18.08.2020 r. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski poświęcił nowy ołtarz posoborowy.

Na terenie parafii w miejscowości Giełczyn znajduje się kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy, pobłogosławiona 27.07.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 6291