STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łęg Starościński - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Kontakt Łęg Starościński 105, 07-402 LELIS
gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: leg@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Paweł SOBOTKA
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 18.00 (oprócz wakacji)
w dni powszednie: 7.00, a maj, czerwiec, październik 17.00
Odpusty: Miłosierdzia Bożego, św. Maksymiliana Marii Kolbego
Obszar administracyjny Łęg Starościński, Kurpiewskie Nowe (3), Kurpiewskie Stare (6-8), Łęg Przedmiejski [część] (1-5), Szafarczyska (4)

Lokalizacja

Dekanat Ostrołęcki Nawiedzenia NMP

Opis

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana 29.11.1992 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego ustanowionego 7.04.1991 r.

Kościół murowany pw. Miłosierdzia Bożego został zbudowany i wyposażony w latach 1982-1991 staraniem ks. Zygmunta Żukowskiego proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce przy współpracy wikariuszy ks. Mariana Niemyjskiego i ks. Ryszarda Kłosińskiego; poświęcony 8.10.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1900