STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Grajewo - Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy

Kontakt 19-203 GRAJEWO, ul. Wojska Polskiego 98
m., gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie
e-mail: grajewo.mbnp@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Antoni WRÓBLEWSKI
Wikariusze: Ks. Krzysztof KNAJP
Ks. Szymon RYDEL
Ks. Marcin TAŃSKI
Emeryt: Ks. Stanisław ŁATWAJTYS
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.30, 9.30, 11.30, 14.30 (oprócz wakacji), 17.00
w dzień powszedni: 7.00, 17.00
Odpusty: MB Nieustającej Pomocy, św. Stanisława Kostki.
Obszar administracyjny Grajewo - ulice: Architektów, Elewatorska, Geodetów, Rtm. W. Konopki, Konstytucji 3 Maja, Koszarowa, Kościelna, Krasickiego, Magazynowa, Nowoosiedle, Osiedle Południe, Perlitza, Przemysłowa, Grota Roweckiego, Hanki Sawickiej, Spokojna, 9 Pułku Strzelców Konnych, Szpitalna, Topolowa, Ułańska, Wiórowa, Wojska Polskiego; Danówek (2), Dybła (8), Kacprowo (3), Koszarówka (1), Koty Rybno (3), Łamane Grądy (6), Łękowo (3), Mareckie (5), Pieńczykówek (6), Ruda (7), Szymany (3), Wierzbowo (5), Wojewodzin (4)

Lokalizacja

Dekanat Grajewski

Opis

Z terytorium parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie 30.08.1987 r. został utworzony samodzielny ośrodek duszpasterski przy wcześniej zbudowanej drewnianej kaplicy. Następnie 27.06.1989 r. w granicach tegoż ośrodka została erygowana parafia pw. MB Nieustającej Pomocy przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

W latach 1988-2000 staraniem ks. prob. Stanisława Łatwajtysa został zbudowany i wyposażony wg projektu prof. Tadeusza Zipsera z Wrocławia murowany kościół pw. MB Nieustającej Pomocy. Kościół został uroczyście poświęcony 1.10.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 6200