STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Bronowo - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Kontakt Bronowo, ul. Wschodnia 92, 18-430 WIZNA
gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: bronowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Radosław PRUSZYŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00
w dni powszednie: 8.00, 19.00 (maj), 16.00 (październik)
Odpusty: Najśw. Serca Jezusowego, św. Andrzeja Boboli
Obszar administracyjny Bronowo, Janczewo (2,5), Kossaki (3)

Lokalizacja

Dekanat Piątnicki

Opis

Parafia pw. Najśw. Serca Jezusowego została erygowana w 1919 r. z terytorium parafii Wizna i parafii Drozdowo.

W 1914 r. została zbudowana przez Konstantego i Franciszkę Nitkiewiczów kaplica murowana. W 1920 r. staraniem ks. prob. J. Bronowicza dobudowano część drewnianą i tak powstał kościół parafialny pw. Najśw. Serca Jezusowego. W latach siedemdziesiątych dobudowano murowany przedsionek. Kościół ten służył wiernym do końca 1998 r.; całkowicie rozebrany w 1999 r. W latach 1998-1999 staraniem ks. prob. Stanisława Przygody został wybudowany i wyposażony kościół murowany wg projektu arch. J. Minkowskiego. Kościół poświęcony 9.05.1999 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 560