NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


     „Ujrzał i uwierzył.”
Takie krótkie stwierdzenie zapisał umiłowany uczeń Jezusa opisując swoją obecność w pustym grobie Jezusa, kiedy dotarł tam wraz z Szymonem Piotrem. Ujrzał pusty grób, mógł stwierdzić brak ciała Zbawiciela – oraz pozostawione płótna, które posłużyły w czasie obrzędów pogrzebowych. Ujrzał i uwierzył, a więc przyjął prawdę o tym, że Chrystus rzeczywiście powstał z martwych. Uroczystość Zmartwychwstania prowadzi nas też do grobu naszego Zbawiciela. Odbywamy naszą duchową wędrówkę razem z Piotrem i Janem, razem z Marią Magdaleną i innymi kobietami, które jako pierwsze udały się tam, aby namaścić ciało. Udajemy się razem z nimi, aby się przekonać o prawdzie Jego zmartwychwstania. Jednak nie poprzestajemy na tym, by być u grobu Jezusa. Stoi przed nami zadanie, by dawać nasze świadectwo o naszej wierze w zmartwychwstanie. W naszym XXI wieku mamy być głosicielami prawdy o tym, że Pan żyje. Nasze codzienne życie, nasze postępowanie w różnych sytuacjach, nasze słowa i czyny powinny ukazywać tym, którzy nas widzą czy słuchają, którzy spotykają nas – powinni móc na podstawie swych obserwacji stwierdzić, że naprawdę wierzymy w Jego zmartwychwstanie, w Jego zwycięstwo nad grzechem, w Jego obecność pośród nas. Czy tak jest? Czy wierzymy w Jego zmartwychwstanie? Czy nasze życie jest tego potwierdzeniem – nie tylko „od święta”, ale każdego dnia?

11 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020

9 kwietnia 2020

8 kwietnia 2020

7 kwietnia 2020

6 kwietnia 2020

5 kwietnia 2020

4 kwietnia 2020

3 kwietnia 2020

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png