UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Mk 16, 15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

          „Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.”
W odpowiedzi na polecenie Zbawiciela, uczniowie dawali o Nim świadectwo, głosili Jego Dobrą Nowinę. Głosili ją – jak mówi nam św. Marek – „wszędzie”. Możemy to słowo odnieść do wymiaru geograficznego i powiedzieć, że uczniowie Pana docierali z Ewangelią do poszczególnych miejscowości Imperium Rzymskiego. Szczególnie znaczące pod tym względem były kolejne podróże misyjne podejmowane przez św. Pawła. Jednak to „wszędzie”, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii musimy także zobaczyć w wymiarze różnych sytuacji codziennego życia, różnych miejsc, w których uczniowie Jezusa przeżywali swoją codzienność, załatwiali różne sprawy swego życia, spotykali się z różnymi osobami… Każde z tych miejsc, każde z tych sytuacji i spotkań z innymi ludźmi było też momentem głoszenia Dobrej Nowiny, dawania świadectwa o Osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa. Zbawiciel także i nam poleca bycie Jego świadkami „wszędzie”, a więc w przeróżnych sytuacjach naszego życia. Codzienne wydarzenia dają nam tak wiele możliwości dzielenia się własną wiarą w Chrystusa, Syna Bożego i powinniśmy je wykorzystywać. Troszczmy się o to, by nasze życie było rzeczywiście ciągłym dawaniem świadectwa o naszej wierze i o nauce Jezusa, ciągłym głoszeniem Ewangelii naszym bliźnim każdego dnia.

Ks. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.