STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Żebry Perosy - Parafia pw. św. Stanisława Kostki

Kontakt Żebry Perosy 4, 07-415 OLSZEWO-BORKI
gm. Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: zebryperosy@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan KISŁOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.30, 11.00 w Dobrołęce
w dni powszednie: 16.00
Odpusty: Niepokalanego Serca NMP, św. Stanisława Kostki
Obszar administracyjny Żebry Perosy, Dobrołęka [część] (3,5), Kołaki (2,5), Sadykierz (5), Strzemieczne Hieronimy (5), Strzemieczne Oleksy (4), Strzemieczne Wiosny (4), Żebry Sławki (4), Żebry Stara Wieś (2,5), Żebry Żabin (4), Żerań Duży (2,5), Żerań Mały (3)

Lokalizacja

Dekanat Ostrołęcki Nawiedzenia NMP

Opis

Parafia pw. św. Stanisława Kostki została erygowana 15.05.1978 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. Powstała z parafii Sieluń. Od 1964 r. w Żebrach Perosach zamieszkał duszpasterz i z czasem powstał tu samodzielny ośrodek duszpasterski, z którego korzystali mieszkańcy okolicznych wsi, również z parafii Ostrołęka. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Żebry Perosy została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. W 1993 r. dekretem Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza parafia została powiększona przez dołączenie 5 wsi z terytorium parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

Obecny kościół drewniany pw. Niepokalanego Serca NMP zbudowany w 1957 r. staraniem ks. R. Tarwackiego proboszcza w Sieluniu; pobłogosławiony 25.08.1958 r. przez Biskupa pomocniczego płockiego Piotra Dudźca. W 1982 r. kościół został rozbudowany staraniem ks. prob. Stanisława Czyża.

Na terenie parafii w miejscowości Dobrołęka w latach 1994-1999 został wybudowany kościół filialny pw. NMP Częstochowskiej staraniem kolejnych proboszczów: ks. Zdzisława Grzegorczyka, ks. Krzysztofa Dylnickiego i ks. Zbigniewa Kołakowskiego został pobłogosławiony 24.07.1999 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 850