STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zaręby - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Kontakt 06-333 ZARĘBY 49 k. Chorzel
gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie
e-mail: zareby@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Zbigniew PRUSZYŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 11.00
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: św. Wawrzyńca, MB Różańcowej
Obszar administracyjny Zaręby, Kwiatkowo (3), Mącice (5)

Lokalizacja

Dekanat Chorzelski

Opis

Parafia pw. św. Wawrzyńca prawdopodobnie została erygowana w XVII w. W spisie wizytacyjnym z roku 1817 podano, że są księgi metrykalne począwszy od 1686 r. W 1912 r. parafia Zaręby zmniejszyła się przez odłączenie trzech wsi do parafii Brodowe Łąki, a w 1992 r. z następnych czterech wsi utworzono samodzielną placówkę duszp. w Krukowie. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Zaręby została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

Kościół został wybudowany staraniem starosty ciechanowskiego Jana Zielińskiego. W 1705 r. kościół został spalony przez Szwedów. Około 1730 r. wzniesiono następną świątynię drewnianą. W 1775 r. ukończono budowę nowego drewnianego, istniejącego do dziś kościoła pw. św. Wawrzyńca, którego fundatorem był Antoni Zieliński, chorąży zawkrzański.

Liczba wiernych: 927