STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zaręby Kościelne - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kontakt ZARĘBY KOŚCIELNE, ul. Farna 22
gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: zarebykosc@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej DMOCHOWSKI
Wikariusz: Ks. Krzysztof BORYS
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 16.30
w dni powszednie: 7.00, 16.30
Odpusty: św. Stanisława BM, Narodzenia NMP
Obszar administracyjny Zaręby Kościelne, Brewki (1,5), Gaczkowo (3), Gąsiorowo (3,5), Kańkowo Piecki (6), Kępiste Borowe (3,5), Kietlanka (4), Kosuty (1), Niemiry (3), Nienałty Brewki (0,5), Nienałty Szymany (1,3), Rawy Gaczkowo (3), Rostki Daćbogi (5), Skłody Stachy (2-4), Skłody Średnie (4), Świerże Kończany (4), Świerże Zielone (4), Uścianek Wielki (2,5), Zaręby Leśne (0,5), Złotoria Nowa (4), Złotoria Stara (4)

Lokalizacja

Dekanat Ostrowski Wniebowzięcia NMP

Opis

Parafia pw. św. Stanisława BM została erygowana w 1449 r.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni spłonął w 1881 r. W jego miejsce wybudowano w latach 1882-1890 kościół murowany z kamienia polnego i cegły pw. św. Stanisława BM; konsekrowany w 1900 r. Kościół z racji poważnych zniszczeń był zamknięty w latach 1966-1992.

W latach 1761-1774 Szymon Zaręba kasztelan konarski-sieradzki, sędzia ziemi sieradzkiej ufundował w swych dobrach klasztor i kościół Reformatów pw. Najśw. Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza. Od 1864 r. po usunięciu Reformatów przez rząd carski zespół poklasztorny przejęła parafia. W latach 1966-1992 kościół poklasztorny pełnił funkcję kościoła parafialnego. Aktualnie spełnia funkcję kościoła pomocniczego.

Liczba wiernych: 2120