STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zambrów - Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Kontakt 18-300 ZAMBRÓW, ul. Cmentarna 2
m., gm. Zambrów, pow. zambrowski, woj. podlaskie
e-mail: zambrow.trojca@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Wojciech NOWACKI
Wikariusze: Ks. Grzegorz KARWOWSKI
Ks. Andrzej ŁADA
Ks. Krzysztof SZYMCZAK
Rezydent: Ks. Tadeusz BIELSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00
w dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00
Odpusty: Trójcy Przenajświętszej
Obszar administracyjny Zambrów - ulice: Chopina, Cmentarna, Fabryczna, Grunwaldzka (nieparzyste), Handlowa, Jantarowa, Kościuszki, Ks. Krajewskiego, Lipowa, Łąkowa, Łomżyńska (nieparzyste, parzyste 2,4,6), Mazowiecka, Mickiewicza, Milenijna, Moniuszki, Obrońców Zambrowa, Ogrodowa (do nr. 22), Ostrowska, Piaskowa, Pogodna, Polowa, Poświętna, 71 Pułku Piechoty, Raginisa, Sikorskiego (nieparzyste), Świętokrzyska, Wądołkowska, Wąska, Wiejska, Willowa, Wilsona (nr 1), Wodna, Wojska Polskiego (parzyste do nr. 48, nieparzyste do nr. 39); Grzymały (4), Krajewo Białe (7), Krajewo Borowe (7), Krajewo Korytki (6), Krajewo Łętowo (6), Krajewo Stare (6), Laskowiec Nowy (7), Sędziwuje (3), Sędziwuje Kolonie (3), Stary Laskowiec (5), Wądołki Borowe (4,5), Wądołki Bućki (3,5), Wądołki Stare (4), Wdziękoń I (6), Wdziękoń II (7), Wola Zambrowska (2,5), Zakrzewo Nowe (4), Zakrzewo Stare (5)

Lokalizacja

Dekanat Zambrowski

Opis

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej została erygowana 4.05.1283 r. z fundacji Konrada księcia Czerskiego i Mazowieckiego. W XIII w. w okresie walk rusko-litewsko-polskich parafia przestała istnieć. Wznowiono ją z fundacji księcia Janusza pod koniec XIV lub na poczatku XV w.; informacje o funkcjonowaniu wznowionej parafii pochodzą z 1466 r.

Źródła podają, że pierwotny kościół został zniszczony przez pożar w 1538 r., następny kościół służył wiernym do 1874 r. Obecny kościół murowany pw. Trójcy Przenajświętszej zbudowany w latach 1874-1879 staraniem ks. Pawła Makowskiego i ks. Aleksandra Mioduszewskiego, konsekrowany 4.06.1925 r. przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Podczas ostatniej wojny kościół znacznie zniszczony, odrestaurowany w okresie powojennym.

Liczba wiernych: 8000