STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zalas - Parafia pw. św. Stanisława Kostki

Kontakt 07-438 ZALAS 105
gm. Łyse, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: zalas@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jacek TURECKI
Wikariusz: Ks. Michał KOWALCZYK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.30, 11.45
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: św. Ap. Piotra i Pawła, Narodzenia NMP, św. Stanisława Kostki
Obszar administracyjny Zalas, Antonia (6), Dudy Puszczańskie (5), Klenkor (3), Ksebki (6), Łączki (6), Piątkowizna (3), Warmiak (7), Wyżega (3)

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia pw. św. Stanisława Kostki została erygowana 1.04.1903 r. przez Biskupa płockiego Grzegorza Szembeka. Od 1901 r. w Zalasiu zamieszkał ks. Marian Dmochowski przy zbudowanej rok wcześniej drewnianej kaplicy.

Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. św. Stanisława Kostki zbudowany w latach 1908-1913 staraniem ks. Teodora Babicha. Kościół został pobłogosławiony 16.11.1913 r. przez dziekana kolneńskiego; konsekrowany 18.05.1914 r. przez Biskupa płockiego A.J. Nowowiejskiego.

Liczba wiernych: 2250