STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Zabiele - Parafia pw. św. Jana Ewangelisty

Kontakt Zabiele 136 A, 18-500 KOLNO
gm. Kolno, pow. kolneński, woj. podlaskie
e-mail: zabiele@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: ks. Dariusz NAREWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 7.00, a maj, czerwiec, październik 19.00
Odpusty: św. Jana Ewangelisty, NMP Królowej Polski
Obszar administracyjny Zabiele, Kolimagi (2), Ptaki (4), Pupki (5,5), Samule (5), Zabiele Zakaleń (2)

Lokalizacja

Dekanat Kolneński

Opis

Parafia pw. św. Jana Ewangelisty została erygowana 26.07.1998 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka; powstała z terytorium parafii Kolno.

Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1990-1997 staraniem ks. Jana Harasima proboszcza parafii Kolno. Kościół konsekrowany 13 czerwca 2010 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1040