STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Wyszków - Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Kontakt 07-200 WYSZKÓW, ul. Kościuszki 19
m. i gm. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie
e-mail: wyszkow.wojciech@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Roman KARAŚ
Wikariusze: Ks. Zbigniew BORAWSKI
Ks. Stanisław KUĆMIEROWSKI
Ks. Albert LUBAK
Rezydent: Ks. Stanisław BORKOWSKI
Kapelan szpitala: Ks. Robert SZULENCKI
Emeryci: Ks. Bronisław GĄSECKI
Ks. Konstanty KORDOWSKI
Ks. Antoni KOSIOREK
Ks. Kazimierz KOZICKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 9.30 w Gulczewie, 12.00 w kaplicy szpitalnej
w dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00.
Odpusty: św. Wojciecha, NMP Częstochowskiej, św. Rocha (w Gulczewie)
Obszar administracyjny Wyszków - ulice: Aleja Róż, Bankowa, Bukowa, Chopina, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Komisji Edukacji Narodowej, H. Kołłątaja, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja, Makowa, Okrzei, Orzechowa, Pałacowa, Prosta, Pułtuska (do torów), Serocka (nr. nieparzyste), Sowińskiego, Strażacka, Szkolna, Szpitalna, Wąska, Witosa, Złotych Kłosów; Gulczewo (8-10), Kręgi Nowe (4-5), Kręgi (5-6), Michalin (8), Rybienko Nowe (1-2), Rybienko Stare (3), Rybno (4), Tulewo Dolne (4), Tulewo Górne (5)

Lokalizacja

Dekanat Wyszkowski

Opis

Parafia pw. św. Wojciecha BM została erygowana 8.05.1982 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego przy tymczasowej murowanej kaplicy wybudowanej w latach 1982-1983 staraniem ks. Aleksandra Pasternakiewicza. Powstała z terytorium parafii św. Idziego w Wyszkowie. Bullą “Totus Tuus Poloniae Populus” Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia pw. św. Wojciecha BM w Wyszkowie została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. Od 29.10.2000 r. z parafii św. Wojciecha i z parafii św. Idziego został utworzony samodzielny rektorat pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie (od 1.12.2001 r. parafia).

Kościół murowany pw. NMP Częstochowskiej został pobudowany i wyposażony w latach 1989-2008 staraniem ks. prob. Stanisława Szulca. Dnia 19.09.1993 r. został wmurowany przez Biskupa pomocniczego łomżyńskiego Tadeusza Zawistowskiego kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987 r. w Warszawie. Kościół pobłogosławiony 6.12.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Na terenie parafii w miejscowości Gulczewo znajduje się murowany kościół filialny pw. św. Rocha wybudowany w latach 1984-1986 staraniem ks. prob. Stanisława Szulca; pobłogosławiony w 1990 r. przez Biskupa pomocniczego płockiego Andrzeja Suskiego.

Liczba wiernych: 9357