STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Wizna - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Kontakt 18-430 WIZNA, ul. Kopernika 2
gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: wizna@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Piotr MAZUREK
Wikariusz: Ks. Krzysztof SZYMCZAK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 11.30, 16.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00
Odpusty: św. Jana Chrzciciela, NMP Częstochowskiej
Obszar administracyjny Wizna, Boguszki ( 5), Bożejewo Stare ( 7), Jarnuty ( 5), Kokoszki ( 7), Kramkowo (3), Kurpiki (7), Małachowo (4), Męczki (3), Młynik (3,5), Mrówki (4), Nieławice (5), Niwkowo (4), Ruś (3), Rutki (4), Sambory (3), Srebrowo (3), Wierciszewo (4), Wiźnica (3), Włochówka (2), Zanklewo (5)

Lokalizacja

Dekanat Piątnicki

Opis

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została erygowana w 1390 r. Z terytorium parafii Wizna została utworzona 24.10.1999 r. parafia w Grądach Woniecko.

Kościół murowany pw. św. Jana Chrzciciela w stylu późnogotyckim zbudowany w 1526 r. staraniem ks. Jana Wojsławskiego. Podczas wojny w 1944 r. całkowicie zniszczony. Kościół odbudowany w latach 1951-1958. Kościół został poświęcony przez Biskupa Łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego 27.05.1979 r.

Liczba wiernych: 2500

Video