STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Waniewo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Kontakt Waniewo 36, 18-218 SOKOŁY
gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: waniewo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan KUKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: Wniebowzięcia NMP, św. Anny
Obszar administracyjny Waniewo, Chomice (4), Jeńki (4), Kowalewszczyzna (3), Kowalewszczyzna Folwark (2), Kurowo Kol. (5), Kurowo Majątek (5), Mojsiki (4), Pszczółczyn (4-6)

Lokalizacja

Dekanat Łapski

Opis

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP została erygowana w 1511 r. przy wcześniej istniejącym kościele.

W historii parafii było kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany pw. Wniebowzięcia NMP w stylu neoromańskim ukończony w 1887 r. staraniem ks. prob. A. Piekarskiego. W czasie ostatniej wojny w 1944 r. kościół został zniszczony w 90%; odbudowany staraniem ks. prob. Pawła Gąsowskiego w 1950 r., pobłogosławiony 24.09.1950 r. przez Biskupa pomocniczego Czesława Rydzewskiego. Kościół odnowiony i przygotowany do konsekracji przez ks. prob. Stanisława Skarzyńskiego; konsekrowany 25.06.1989 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 910