STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Wach - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Kontakt Wach 110 a, 07-420 KADZIDŁO
gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: wach@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Karol ŻOCHOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 7.30 (wtorek, czwartek, sobota), 17.00, a zimą 16.00 (poniedziałek, środa, piątek,)
Odpusty: św. Jana Chrzciciela
Obszar administracyjny Wach, Karaska (6), Olszyny (5-9)

Lokalizacja

Dekanat Kadzidlański

Opis

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została erygowana 1.10.1987 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z parafii Kadzidło. Od 1.01.1984 r. był ustanowiony w Wachu samodzielny ośrodek duszpasterski.

Kościół murowany pw. św. Jana Chrzciciela zbudowany w latach 1981- 1988 staraniem ks. J. Filipkowskiego i ks. J. Rogowskiego; pobłogosławiony 23.04.1984 r. przez Biskupa Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 1036