STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Szumowo - Parafia pw. NMP Częstochowskiej

Kontakt 18-305 SZUMOWO, ul. 1 Maja 60
gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
e-mail: szumowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Sławomir GRODECKI
Wikariusz: Ks. Marek ULATOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 w Ostrożnem
w dni powszednie: 7.00, środa 17.00
Odpusty: św. Antoniego Padewskiego, NMP Częstochowskiej
Obszar administracyjny Szumowo, Głębocz (4), Kaczynek (7), Kalinowo (4), Krajewo Budziły (4), Ostrożne (5), Paproć Mała (5), Pęchratka (7), Radwany (4), Rynołty (7), Srebrna (3), Srebrny Borek (7), Stryjki (5), Szumowo Nowe (2), Wyszomierz (4), Zaręby (3), Żabikowo Prywatne (2), Żabikowo Rządowe (2), Żochowo (7)

Lokalizacja

Dekanat Zambrowski

Opis

Parafia św. Antoniego Padewskiego została erygowana w 1449 r.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Kościół murowany pw. Nawiedzenia NMP był zbudowany w 1867 r. staraniem ks. Tumossa. W latach 1978-1979 kościół został znacznie powiększony staraniem ks. prob. Mariana Czerwińskiego. Dnia 26.09.1980 r. kościół pobłogosławiony przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego pod nowym tytułem NMP Częstochowskiej, od którego również wzięła swój tytuł parafia. Kościół konsekrowany 5.10.1986 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

W miejscowości Ostrożne znajduje się kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej. Staraniem Asystenta Kościelnego KSM ks. Roberta Śliwowskiego przeprowadzono remont i wyposażono Dom Formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej im. bł Karoliny. Został on pobłogosławiony przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego i oddany w użytkowanie KSM 30 lipca 2014 r.

Liczba wiernych: 3100