STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Szulborze - Parafia pw. NMP Królowej Polski

Kontakt 07-324 SZULBORZE WIELKIE, ul. Jana Pawła II nr 3
gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: szulborze@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Tadeusz MASŁOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: NMP Królowej Polski, MB Szkaplerznej
Obszar administracyjny Szulborze Wielkie, Godlewo Gudosze (4), Grędzice (2), Grabniak (1), Janczewo Wielkie (2), Janczewo Sukmanki (2), Słup Wieś (3), Słup Kolonia (2,5), Uścianek Dębianka (4), Mianówek (1), Leśniewo (1), Leśniewek (3), Szulborze Koty, Zakrzewo Zalesie (3)

Lokalizacja

Dekanat Czyżewski

Opis

Zanim powstała parafia w Szulborzu, od 1940 r. nieregularnie księża z Zuzeli odprawiali Mszę św. w drewnianej remizie przystosowanej na kaplicę, od 1973 r. Msza św. była odprawiana w każdą niedzielę.

W latach 1981-1984 staraniem ks. Jerzego Polkowskiego wikariusza w Zuzeli został wybudowany murowany kościół. Dnia 1.01.1986 Biskup łomżyński Juliusz Paetz pobłogosławił kościół pw. NMP Królowej Polski i utworzył samodzielny ośrodek duszpasterski. Dnia 1.10.1987 została erygowana parafia pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu przez Biskupa Juliusza Paetza. Kościół konsekrowany 16.05.1998 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1070