STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Szepietowo - Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia

Kontakt 18-210 SZEPIETOWO, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5
m. i gm. Szepietowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: szepietowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej LATKOWSKI
Wikariusz: Ks. Adam KOWALEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00, 17.00
w dni powszednie: 7.00 i 18.00
Odpusty: NMP Matki Miłosierdzia, św. Maksymiliana Marii Kolbego
Obszar administracyjny Szepietowo, Szepietowo Janówka (część) (3), Średnica Maćkowięta (2)

Lokalizacja

Dekanat Szepietowski

Opis

Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia została erygowana 1.12.1985 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała w granicach dotychczasowego samodzielnego ośrodka duszpasterskiego utworzonego 1.01.1983 r. przy tymczasowej drewnianej kaplicy zbudowanej w 1982 r. staraniem ks. Józefa Lucjana Żyłowskiego, wikariusza z Dąbrówki Kościelnej.

Kościół murowany pw. NMP Matki Miłosierdzia zbudowany w latach 1983-1984 staraniem ks. prob. Józefa L. Żyłowskiego. Kościół poświęcony 22.06.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1947