STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Szelków - Parafia pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza

Kontakt 06-220 STARY SZELKÓW
gm. Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie
e-mail: szelkow@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Piotr KLECZYŃSKI
Wikariusz: Ks. Maciej PRZYGODA
Rezydent: Ks. Artur ROSTKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.15, 13.00 (w: Święta Rozalia), 16.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00 (zimą), 18.00 (latem)
Odpusty: św. Ap. Szymona i Tadeusza, św. Rozalii (w Św. Rozalia-Słojki)
Obszar administracyjny Stary Szelków, Ciepielewo (5), Kaptury (5), Laski (5), Łaś (7), Magnuszew Duży (1), Magnuszew Mały (3), Nowy Sielc (7), Nowy Strachocin (4,5), Nowy Szelków (1), Orzyc (3), Rostki (4), Smrock Dwór (4), Smrock Kolonia (2), Stary Sielc (7), Stary Strachocin (6), Św. Rozalia-Słojki (7)

Lokalizacja

Dekanat Różański

Opis

Parafia pw. św. Ap. Szymona i Tadeusza została erygowana 5.02.1402 r. przez Biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Szelków została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

W historii parafii istniało kilka kościołów. Kościół murowany zbudowany w latach 1817-1818 staraniem ks. M. Modzelewskiego, następnie przebudowany i powiększony w 1901 r. staraniem ks. Kazimierza Zajączkowskiego został konsekrowany 26.04.1907 r. przez Biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego, podczas wojny w 1944 r. zniszczony całkowicie przez Niemców. W latach 1950-1951 wybudowano tymczasową murowaną kaplicę staraniem ks. Józefa Gosika. Obecny kościół murowany pw. św. Ap. Szymona i Tadeusza został zbudowany w latach 1975-1978 staraniem ks. prob. Aleksandra Pasternakiewicza; konsekrowany 28.10.1978 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego.

Na terenie parafii w miejscowości Św. Rozalia-Słojki znajduje się kościół filialny murowany pw. św. Rozalii wybudowany w latach 1991-1995 staraniem ks. prob. Stanisława Marca, pobłogosławiony 4.09.1995 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Historia świątyni w tym miejscu sięga 1709 r., kiedy to zbudowano tam drewnianą kaplicę pw. św. Rozalii, która wkrótce stała się miejscem pielgrzymkowym. W 1944 r. kaplica została rozebrana przez Rosjan. Następna kaplica została zbudowana staraniem ks. Józefa Gosika w 1946 r.

Liczba wiernych: 2093