STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Szczuczyn - Parafia pw. Imienia NMP

Kontakt 19-230 SZCZUCZYN BIAŁOSTOCKI, ul. Szpitalna 1
m. i gm. Szczuczyn, pow. grajewski, woj. podlaskie
e-mail: szczuczyn@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jacek MAJKOWSKI
Wikariusz: Ks. Marcin OŁTARZEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
w dni powszednie: 7.00, 7.30, 17.00
Odpusty: Imienia NMP, MB Anielskiej, Niepokalanego Poczęcia NMP
Obszar administracyjny Szczuczyn, Adamowo (4), Bęćkowo (5), Bzury (5), Danowo (3), Dołęgi (4), Gutki (5), Guty (5), Jambrzyki (2), Lipnik (4), Rakowo (3), Skaje (1,5), Wólka (3), Zacieczki (6)

Lokalizacja

Dekanat Szczuczyński

Opis

Parafia pw. Imienia NMP została erygowana w 1889 r.

Kościół murowany pw. Imienia NMP oraz klasztor i kolegium wybudował w latach 1701-1707 Stanisław Antoni Szczuka z fundacji Jana Sobieskiego na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem. Od 1805 r., gdy klasztor został opuszczony przez Zakon Pijarów, kościół w Szczuczynie spełniał funkcję kościoła filialnego w parafii Wąsosz. Po erygowaniu parafii w Szczuczynie stał się kościołem parafialnym. Kościół konsekrowany w 1738 r. przez Biskupa pomocniczego płockiego Marcina Załuskę.

Aktualnie w budynku dawnego kolegium mieści się Zakład Opiekuńczo--Leczniczy, w budynku byłego klasztoru znajdują się: mieszkania dla księży i Centrum muzealno-warsztatowe; do 1991 r. część pomieszczeń w budynku zajmowała szkoła.

Liczba wiernych: 3502