STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Stary Skarżyn - Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Kontakt Stary Skarżyn 42, 18-300 ZAMBRÓW
gm. Zambrów, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
e-mail: skarzyn@diecezja.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan Adam LENIEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00
w dni powszednie: 7.00, a maj i czerwiec 19.00; październik 16.00
Odpusty: św. Maksymiliana Marii Kolbego, Narodzenia NMP
Obszar administracyjny Stary Skarżyn, Boruty Goski (3), Brajczewo Sierzputy (1), Goski Pełki (3), Nowy Skarżyn (1), Tarnowo Goski (4,5), Zaręby Kromki (2), Zaręby Świeżki (2)

Lokalizacja

Dekanat Zambrowski

Opis

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego została erygowana 1.01.1995 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego ustanowionego 19.06.1973 r. przy tymczasowej kaplicy mieszczącej się w dawnej remizie strażackiej. Parafia powstała z terytorium parafii Rosochate.

Kościół murowany pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego zbudowany w latach 1984-1988 staraniem rektora ośrodka duszp. ks. Stefana Karpińskiego, pobłogosławiony 29.06.1988 r. przez Biskupa Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 400