STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Sieluń - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kontakt Sieluń 32, 06-231 MŁYNARZE
gm. Młynarze, pow. makowski, woj. mazowieckie
e-mail: sielun@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Sławomir MAŃKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 16.00
w dni powszednie: 7.30 lub 17.00
Odpusty: św. Stanisława BM, NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia
Obszar administracyjny Sieluń, Chełsty (11), Długołęka Koski (3), Długołęka Wielka (3), Dyszobaba (2), Gierwaty (3), Glącka (8), Głażewo Cholewy (4), Głażewo Święszki (5), Młynarze (2), Modzele (5), Ochenki (4), Ogony (3), Rupin (3), Stare Glinki (8)

Lokalizacja

Dekanat Różański

Opis

Parafia pw. św. Stanisława BM została erygowana w XIII w. Dokument erekcyjny parafii był odnowiony w 1387 r. przez Biskupa płockiego Ścibora. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Sieluń została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni zbudowany w 1691 r. spłonął w 1780 r. Staraniem ks. W. Krzyżanowskiego został zbudowany w 1805 r. kościół murowany pw. św. Stanisława powiększony i przebudowany staraniem ks. A. Brzuzego w latach 1913-1919 w stylu neogotyckim według projektu Stefana Schyllera. Podczas wojny w 1944 r. kościół został w znacznej mierze zniszczony przez Niemców, odbudowany po wojnie staraniem proboszczów: ks. A. Brzuzego i ks. R. Tarwackiego. Kościół konsekrowany 27.05.1956 r. przez Biskupa płockiego Tadeusza Zakrzewskiego.

Liczba wiernych: 1315