STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Rutki - Parafia pw. św. Anny

Kontakt 18-312 RUTKI-KOSSAKI, ul. Długa 3
gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. Podlaskie
e-mail: rutki@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Stanisław ŻBIKOWSKI
Wikariusz: Ks. Łukasz ŁADYŻYŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 10.30 w Zambrzycach Kapustach, 10.30 w Szlasach Łopienite
w dni powszednie: 7.00, 7.30, środa 16.00
Odpusty: św. Anny, Podwyższenia Krzyża Świętego
Obszar administracyjny Rutki Kossaki, Bystry (3,5), Dębniki (3), Dobrochy (6), Duchny (4), Falki (6), Górskie (4), Jankowo (10), Jatki (4), Jawory (7), Kalinówka (2,5), Kałęczyn (4), Kossaki Nadbielne (7), Kossaki Ostatki (7), Króle (6), Mężenin (2), Mieszki (7), Modzele (4), Mońki (2), Nowiny (2), Ożarki (3), Ożary (6), Pęsy (4), Plewki (8), Szlasy Lipno (3,5), Szlasy Łopienite (6), Śliwowo (6), Świętki (7), Tartak Nowy (4), Wielobory (5), Zalesie Nowe (7), Zalesie Stare (5), Zambrzyce Kapusty (9), Zambrzyce Nowe (8), Zambrzyce Stare (7)

Lokalizacja

Dekanat Zambrowski

Opis

Parafia pw. św. Anny powstała prawdopodobnie ok. 1420 r.; pierwsze informacje o jej funkcjonowaniu pochodzą z 1465 r.

Obecny kościół murowany pw. św. Anny zbudowano w 1568 r., konsekrowany w 1598 r. przez Biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego; następnie wielokrotnie remontowany i przekształcany, zwłaszcza w 1863 r. kosztem Agnieszki Buszon właścicielki Mężenina. W czasie ostatniej wojny kościół poważnie zniszczony, odbudowany staraniem ks. prob. Czesława Dziondziaka. W latach 1988-1989 kościół powiększony przez dobudowanie bocznych naw staraniem ks. prob. Tadeusza Makowskiego.

Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły filialne wybudowane staraniem ks. prob. Tadeusza Makowskiego w miejscowościach Szlasy Łopienite i Zambrzyce Kapusty. Kościół w Szlasach Łopienite wybudowany w latach 1985-1986, a kościół w Zambrzycach Kapustach w latach 1999-2000.

Liczba wiernych: 3400